Sayın okurlarımız hizmet dökümünüzde işe giriş tarihiniz var ise fakat gün ve kazanç gözükmüyorsa buna ‘günsüz işe giriş’ denilmektedir. Günsüz işe giriş Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dikkate alınmamakla beraber emeklilik hesaplamalarında da geçersiz sayılmaktadır. Birçok vatandaşımız hizmet dökümlerinden ssk işe girişini görmekte ve SGK’ya emeklilik dilekçesini verdiğinde bu işe girişin dikkate alınmadığını öğrenmekte ve büyük bir hüsran yaşamaktadırlar. Günsüz işe girişi olanlar ne yapmalı? Bu durumda olan sigortalılar öncelikle bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine giderek günsüz işe girişinin sigorta başlangıcı sayılması için dilekçe vermesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu dilekçenize red cevabı vermekte ve sizin de bu red cevabına istinaden İş Mahkemesine SGK aleyhine dava açmanız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi geren en önemli konulardan biri işe giriş bildirgenizin varlığı tek başına ispat teşkil etmemesi ve o dönemde çalışmış olduğunuzu şahitler aracılığı ile ispat etmeniz gerektiğidir. Şahitler için ise öncelik o dönemde o işyerinde çalışan bordrolu çalışanlardır eğer bordrolu çalışan yok ise komşu işyerlerinde sigortalı çalışan veya vergi mükellefiyeti bulunan kişileri mahkeme huzuruna sunmanız gerekmektedir.Unutulmaması gereken diğer bir konu ise işverenin şahitliği kabul edilmemesidir. Dava açma Süresi Ne kadardır?             Genel olarak, 506 Sayılı Kanun'un 79'uncu maddesine göre açılacak olan "Bir Günlük Hizmet Tespit Davası" işinizden ayrıldığınız yılı takip eden yılbaşından itibaren beş yıl içinde açılmalıdır. Beş yıl geçtikten sonra açılacak davalar, hak düşürücü süre geçtiği için hemen reddedilmelidir. Ancak, yine Yargıtay bu konuda siz sigortalılardan yana tavır koymuş ve işe giriş bildirgesi verilmiş, ama dönem bordrosu verilmemiş olaylarda bu beş yıllık zamanaşımı süresinin geçerli olmayacağı kararını vermiştir. Bu şekilde SGK aleyhine şahit göstererek açılacak davalar ortalama temyiz süreciyle beraber mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak İstanbul’da ortalama 2 yıl kadar sürmekte ve bu davayı kazanmamak işten bile değildir, lakin şu anda iş mahkemelerine açılan davaların büyük bir kısmı günsüz işe giriş tespiti davaları olmakla beraber Yargıtayın bu konuda emsal kararları bulunmaktır. Davayı kazanırsam maaşımı alır mıyım? Eğer günsüz işe girişiniz mevcut ise hiç zaman kaybetmeden davayı açmanız yararınıza olacaktır. Günsüz işe girişinizi hesaba katarak emeklilik şartlarını sağlıyor iseniz emeklilik başvurusu yapmanız ve red cevabınızı muhafaza etmek suretiyle günsüz işe giriş davasını kazandıktan sonra bu seferde mahkeme yolu ile tekrar SGK aleyhine dava açarak red cevabı aldığınız emeklilik başvuru tarihinden itibaren hak kazandığınız emeklilik maaşınızı faiziyle birlikte tahsil edebilirsiniz.
Editör: TE Bilisim