Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde uzman yardımcısı, idari memur ve şoför kadrosu olmak üzere farklı pozisyonlarda çalışan alımı yapılacağı bildirildi. Adayların başvurularını 24 Ağustos tarihine kadar yapmaları bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular şahsen şu adrese; Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No:3 Şehitkamil/Gaziantep yapılacaktır. Şahsen yapılacak başvurularının dışında; posta ya da faks ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular sırasında adayların şu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir;
 • Başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Adli sicil örneği,
 • Şoför kadrosu için güncel ehliyet belgesi,
 • Görevini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren sağlık raporu,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğini olmadığını gösteren belge,
 • 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
 • Varsa daha önce görev yapılmış yerleri içerecek SGK hizmet dökümü,
 • İstenen kadrolar için yabancı dil sınav belgesi sonucu ile başvuru yapılacaktır. Adayların başvurularının geçerli sayılması için tam ve doğru belgelerin verilmesi gerekmektedir. Adayların eksik belge vermesi halinde başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adaylar sorumlu tutulacaktır.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel Alımı Genel Şartları Nedir?

Adayların başvurularının tamamlanması için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum bırakılmamış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi uyarınca; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik durumlarının yapılmış ya da muaf olması, tecil olanlar için en az 6 ay tecillerinin bulunması,
 • Görevlerini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması,
 • Uzman yardımcısı kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde girilmiş yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmak,
 • İdari memur kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Şoför kadrosu için KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve P93 puan türünden yine 70 puan almış olmak, beş yıldır en az B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekmektedir.
 • Başvurular Diyarbakır, Cizre, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kilis illerinde bulunan hizmet binalarında değerlendirilecektir.
 • Adayların başvurularının değerlendirilmesi ilgili şartları sağlamaları halinde KPSS’den aldıkları en yüksek puan sıralamasına göre yapılacaktır. Bu sıralamaya göre başarı sağlayan adaylar kurum tarafından mülakata çağrılacaktır. Mülakat esnasında adayların işlerine yatkınlığı gözlemlenecek olup adayların işlerine uygun olup olmadıkları görülecektir. Bu durumun olumlu olması halinde adı geçen bölgelerde göreve başlanacaktır.
 • Adayların başvuru sırasında eksik ya da hatalı bilgi vermeleri halinde başvuruları geçersiz sayılacak, göreve başlamış olsalar dahi görevlerinden alınacak ve kendilerine ödeme yapılmışsa bu tutar yasal faizi ile kendilerinden talep edilecektir.
 • Başvuru tarihinin sona ermesinin ardından yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup sadece ilgili tarih aralığında başvuru yapmış adayların başvuruları değerlendirilecektir.
 • Kazanan adaylar için 2 ay deneme süresi bulunmakta olup bu süre boyunca adayların pozisyonlara uygun olmadıkları anlaşıldığında sözleşmeleri feshedilecektir.
 • Başvurular için ikamet şartı aranmıyor olup Türkiye’nin her yerinden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Tüm kadrolar, şoförlük dahil, şartları taşıyan kadın ve erkek adaylar için geçerlidir.
Editör: TE Bilisim