Bilindiği gibi 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 Sayılı Torba yasa Genel Sağlık Sigortası borçlarına da yapılandırma imkanı getirmiş peşin ya da 6, 9, 12 ve ya 18 taksitle ödeme seçeneği tanınmıştır.

GSS BORÇLARI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH

Genel Sağlık Sigortası borçlarının 6552 Sayılı torba yasa kapsamında yapılandırılması için son başvuru tarihi 30.04.2015 tarihidir.

Hiç Gelir Tespiti Başvurusu Yapmayanın GSS Borcu Nasıl Yapılandırılır?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir

Daha Önce Gelir Tespitine Başvuran GSS Borcunu Nasıl Yapılandırır?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte (60/G-3) ve primleri bu seviye esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.(1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arası genel sağlık sigortası prim tutarları (60/G-1): 48,06 TL, (60/G-2): 144,18 TL, (60/G-3): 288,36 TL’dir)

11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan süreler güncellenmeyeceği gibi 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi de yapılmayacaktır.
Editör: TE Bilisim