SGK yapılandırma dönemi ile borçların silinmesi milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirmekte ve yapılandırma düzenlemesinin ne zaman yapılacağı merakla beklenmektedir. Genelgeye göre Bağ-Kur borçları nasıl silinecek, başvurular nereye yapılacak hakkında merak edilen açıklama henüz yapılmamış olup 2019 yılında şu ana kadar yapılandırma düzenlemesi bulunmamaktadır. Torba yasalarda yapılandırma düzenlemesi şu anda yer almamakta ancak 2019 yılı sonuna doğru af beklentisi bulunmaktadır.  Vatandaşlarda Yapılandırma döneminin2019 yılı sonlarında ya da 2020 yılı başlarında olabilir beklentisi bulunmaktadır.

Bağ-Kur Nedir?

Devlette ve özelde çalışmayan ve kişilerin dahil olduğu sigorta kolu bağ kur ya da 4b sınıfı sigorta olarak adlandırılır. Bağ kur kapsamında çalışan kişiler;
 • Sanatkâr,
 • Esnaf ve
 • Muhtarlık gibi kollarda görev yaparak sigortalarını devam ettirmektedir.
Belirtilen kollarda çalışmalarını devam ettiren kişiler bağ kur kapsamından emekli olmaktadır. Bağ kur sahibi olan kişiler prim ödemlerini asgari ücret üzerinden hesaplayarak yapmakta bunun yanı sıra;
 • Prim ödemeleri yanında yaşlılık sigortası ve
 • Malullük sigortası gibi sigortalarda yapılmaktadır.
 • Bağ kur sigorta mensubu kişinin vefat etmesi sonucu toplu ödeme alınabilir.

Bağ-Kur Borcu Sildirme 2019

2019 bağ kur yapılandırma yasasının çıkması durumunda bağ kur mensuplarının ödemesi gecikmiş vadelerde olan prim borçlarının gecikme faiz oranları ve cezaları silinmektedir. Torba yasa kanunu tarafından düzenlenen borç silme işlemleri özellikle bağ kurlu çalışanlara yönelik düzenlemeler ile dikkatleri çekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye borçlarını yapılandıran torba yasa kanununda borç affı yanı sıra başta bağ kur çalışanları olmak üzere işveren ve sigortalıları kapsayan ve yönelik olarak uygulanan önemli düzenlemeleri içermektedir.  Son olarak geçen yıl Haziran öncesi bağ kur borçlarına gelen af ile borçlar silinmiş ve hizmetler dondurulmuştur. 2019 yılında yeni bir yapılandırma yasası ile bağ kur borçlarına yapılandırma gelerek ödemesi geçmiş faiz oranları ve cezalar silinebilir. Bağ kur borç silinme işleminin ardından yapılandırılan borçlar 18 ay vade süresinde taksitlendirilerek ödenebilir. 2019 af kapsamında yapılandırma sisteminde ödenecek taksitler 2 ayda bir gerçekleştirilir.

Bağ-Kur Borç Sildirme Kapsamı

Bağ kur borç sıfırlanması ile yeniden düzenlenmesi kapsamında yapılandırma çıkması durumunda bu uygulamadan yararlanabilecek prim borçları şunlardır;
 • İşveren prim borçları (işveren tarafından ödenmemiş olan prim borçları)
 • İşsizlik primleri ve damga vergisi ile ilgili borçlar
 • Eğitime katkı payı borçları
 • Özel işlem vergisi borçları
 • Genel sağlık sigortasına ait prim borçları
 • Ek5 tarım sigortasına ait prim borçları
 • Yersiz prim borçları ile
 • Vadesi geçmiş diğer SGK prim borçları
 • İşveren SGK idari para cezası borçları
 • Asgari işçilik prim borçları (ihaleli ve idari işlerden kaynaklanmış olan prim borçlarıdır).
 • Ödeme vadeleri geçmiş olan ve
 • Dondurulan sürelerin ihya yapılandırması
Belirtilen prim borçları yapılanma çıkması durumunda vatandaşların faydalanabilecekleri prim borçları olmaktadır.

Bağ-Kur Yapılandırma Ödemeleri

Yapılandırma kapsamında belirli döneme kadar olan bağ kur borçlarının sıfırlanması ile yapılan yapılandırmalarda;
 • Belirtilen dönem dâhilinde olan prim borçlarının 6 ay, 9 ay, 12 ay ya da 18 ay vadelerle ödeme yapılabilir.
 • Ödeme vadeleri 2 ayda bir gerçekleştirilebilir. Böylece 18 aylık dönemi seçen bir borçlu geri ödemesini 36 ay sürede ödeme imkânına sahip olabilir.
 • Peşin olarak yapılan ödemelerde gecikme zamları ve faizlerden kaynaklı borçlar bütün olarak silinerek enflasyondan kaynaklanan farkları bir kısmı için ödeme yapılır.
 • Taksitle yapılan ödemelerde uygulanan taksit sayısı göz önünde bulundurularak enflasyondan kaynaklanan farklar ve taksit farkları ödemelere yansır. Taksitli ödemelerde enflasyon farkları için indirim yapılmaz.
Yapılandırma dönemleri vatandaşlar için oldukça önemli dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılan başvurular ile borçlarını yapılandıran bağ kur çalışanları biriken prim borçlarını kolay ve avantajlı bir şekilde ödeyebilirler.

Bağ-Kur Borç Sildirme Başvurusu

Bağ kur borç yapılandırma başvurusu için vatandaşlar dosyalarının durumuna göre bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumlarında müracaat etmelidir. Bağ kur prim borçlarını yapılandırarak borç sildirme işleminden yararlanmak için yapılacak başvuruları ayrıca Türkiye genelinde her hangi bir sosyal Güvenlik Merkezlerine gidilerek gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Ancak dosya üzerinden yapılacak başvurularda dosyanın bulunduğu kurumlara gidilmelidir.

Bağ-Kur Borç Sildirme Şartları

Bağ kur borç sildirme işlemi olduğu dönemde aftan faydalanmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar bulunmaktadır. Bağ kur borç sildirme kapsamına dâhil olarak borçlarını sildirmek için kişilerde aranan şartlar şunlardır;
 • Kişilerin borç süreleri belirlenen yıl sayısına göre olmakta ve belirlenen yıl sayısından az borcu olanlar borç sildirme işleminden yararlanmamaktadır.
 • İnceleme yapılarak borçlu oldukları yıl sayıları belirlenen süreden fazla olan kişilere belirli süreler tanınmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen süre içerisinde bağ kur borçluları borç yapılandırması yapabilirler.
 • Bağ kur borç sildirme kapsamında yapılandırma yapıldıktan sonraki süreçte borçlu kişiler ödeme dönemine girmiş olurlar.
 • Bağ kur yapılandırmalarında borçların silindiği dönemlere ait hizmet sürelerde silinmektedir.
 • Emeklilik dönemlerinde sorun yaşamak istemeyen vatandaşlardan prim gün sayısına ihtiyacı olanlar daha sonra borçlarını ödeyerek bu hizmetten yararlanma şansına sahip olabilirler. Sağlanan bu imkân sayesinde bağ kur çalışanlarının emeklilik hakları yanmamaktadır.

Bağ-Kur Borcunu Kimler Sildirebilir?

Bağ kur borcunu sildirebilecek kişiler belirli kişiler olabilir. Her kişi bağ kur affından yararlanarak borç sildirme işlemini uygulayamaz. Bağ kur borcu olan ve borç sildirme işleminden faydalanabilen kişiler şunlardır;
 • 12 aydan daha fazla prim borcuna sahip olan kişiler
 • Bağ kur mensubu çalışanları
 • Sanatkârlar ve esnaflar
 • Tarım bağ kurlusu olarak çalışan kişiler
Daha önce bağ kur borç yapılandırması yapmış olan kişiler tekrar yapılandırma yapma hakkına sahip olabilir. Yapılandırması iptal edilmiş olan bağ kurlular af döneminde başvuruda bulunarak yeniden yapılandırma işlemi yapabilir.

Yapılandırmanın Hacizlere Etkisi

Yapılandırma hacizli kişileri nasıl etkiler geçmiş dönem haciz kararları yapılandırma ile kalkar mı soruları vatandaşların en çok merak ettiği ve cevabını öğrenmek istediği konulardır. Haklarında prim borçlarından dolayı haciz kararı bulunan ve haciz işlemi uygulanmış SGK prim borçluları yapılandırma yaparak haciz işlemini kaldırmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunabilirler. Ancak haciz işleminin kaldırılması yapılandırmanın hemen sonrasında gerçekleşmez. Yapılandırma sonrası yapılacak başvuru öncesinde borçların bir kısmının ödenmesi gerekir. Yapılandırma sonrası ödenmiş olması gereken en düşük tutarın haciz borcunu karşılayacak şekilde olması ve yeni bir teminat gerekir. Aksi durumlarda vatandaşın uygulanmış olan haciz işleminin kalkması söz konusu olmamaktadır.

Bağ-Kur Yapılandırmasının Sigorta Primlerine Etkisi

Bağ kur yapılandırma işleminden yararlanarak borç yapılandırması yapan kişiler borçlarını düzenli bir şekilde ödemeleri halinde sigorta prim teşvikinden yararlanma hakkına sahip olmaktadırlar. Geçmiş dönemlerden gelen prim borç ödemelerini taksitlendirme imkanına sahip olan kişiler cari döneme ait primlerini düzenli bir şekilde ödeyerek sigorta prim teşvikleri devam etmektedir. Prim borç taksitlendirmesi yapan kişilerin sigorta indiriminden yararlanmalarında aranan temel şart prim ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması gerekliliğidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bağkur borçlarının silinmesi ile ilgili hazırladığı dilekçeyi indirmek için lütfen TIKLAYINIZ
Editör: TE Bilisim