Ev hizmetlerinde teşvikli sigortalı çalıştıranlar ne kadar prim öderler?

Bilindiği gibi “Ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğ” 01.04.2015 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.Yayınlanan tebliğe göre ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilerin teşvik şartlarına uyması halinde sigortalı adına SGK’ya ödeyecekleri prim için indirim almaktadırlar.Peki ev hizmetleri kapsamında çalıştırılan sigortalıların teşvikten faydalandırılma şartları nelerdir, bu kişiler hangi teşviklerden faydalanabilir, teşvikli olduğunda ne kadar prim indirimi alınır.

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılanlar için hangi prim teşvik indirimleri uygulanır?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişi işverenler;

– 5510 Sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

– 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,

– 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde,

belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanabileceklerdir.

5510 Sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre teşvik uygulaması (Yüzde beşlik prim indirimi)

Bu prim indiriminden faydalanılabilmesi için sigortalı için herhangi bir şart aranmamaktadır.5510 Sayılı Kanuna göre %5’lik prim indirimi alınabilmesi için işverenin ev hizmetleri kapsamında çalıştırdığı sigortalının primlerini düzenli olarak ödemesi gerekmektedir.İşverenin vadesinde ödenmemiş prim borcu olması halinde bu teşvik indirimi uygulanmamaktadır.

Buna göre 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine tabi seçenler işsizlik sigortası hariç brüt asgari ücretin % 25,5 oranında prim öderler. Teşvikten yararlanmak için bu kapsamda prim borcunun bulunmaması gerekir.

Sadece 5510 Sayılı kanunun yüzde beşlik prim indiriminden faydalanan işverenler:

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında:1.201,50*25,5=306,38 T.L ve 1.201,50 T.L üzerinden yüzde 3 yani 36,04 T.L olmak üzere toplam 342,42 T.L. prim öderler.

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında:1.273,50*25,5=324,74 T.L ve 1.273,50 T.L üzerinden yüzde 3 yani 38.20 T.L olmak üzere toplam 362,94 T.L. prim öderler.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre teşvik uygulaması (6111 Sayılı Prim teşvik indirimi)

İşverenin 6111 Sayılı indirim Kanunundan yararlanabilmesi için  Sigortalı Açısından aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.Bu koşullar:

– 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olmak,

– Fiilen çalışmak,

– 18 yaşından büyük olmak,

– İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak (Sigortalının Son 6 ayda Bağ-Kur kapsamında çalışıyor olması indirimden faydalanmasına engel teşkil etmemektedir.

-Erkek sigortalıların 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması(İşkura kayıtlı olanlarda ve kadınlarda 18 yaşından büyük olmak koşulu ile yaş şartı aranmamakta)

İşverenin 6111 Sayılı indirim Kanunundan yararlanabilmesi için İşveren Açısından Sağlanması Gereken Koşullar Nelerdir?

– Özel sektör işvereni olması,

– Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmaması ,

– Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

Hangi Sigortalılar 6111 Sayılı Teşvik İndiriminden Faydalanamaz?

Aşağıdaki sigortalılara 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvik indiriminden faydalanamaz:

-Emekli oldukran sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar,

-Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar,

-Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre (6111 Sayılı Kanuna göre prim teşvik indirimi) ev hizmetlerinde teşvik indiriminden faydalanan ne kadar prim öder?

ev hizmetleri sgk prim indirimi 6111

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşvikini seçenler işsizlik sigortası hariç % 14 oranında prim öderler. Teşvikten yararlanmak için diğer şartlar yanında işvereninin bu kapsamda prim borcunun bulunmaması gerekir.

Bu kapsamda prim teşvikinden yararlananlar:

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında:1.201,50*14=168,21 T.L ve 1.201,50 T.L üzerinden yüzde 3 yani 36,04 T.L olmak üzere toplam 204,25 T.L. prim öderler.

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında:1.273,50*14=178,29 T.L ve 1.273,50 T.L üzerinden yüzde 3 yani 38.20 T.L olmak üzere toplam 216,49 T.L. prim öderler.

Not:Ayrıca ev hizmetleri kapsamında verilen ilk bildirgeden bir defaya mahsus olmak üzere  verilen yılda geçerli olan damga vergisi tahsil edilmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu