Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için 2017 yılında asgari ücret desteği verilecek. 2016 yılında çalıştırılan sigortalı başına verilen 100 TL tutarındaki sigorta prim indirimi diğer ismi ile asgari ücret desteğine 2017 yılında da devam edilecek. 18 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6770 sayılı kanun ile ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin primlerinden 100 TL tutarında indirim yapılacak. Ev hizmetleri için asgari ücret desteği ve prim erteleme nasıl uygulanacak. İşte detaylar; Ev hizmetleri için 100 TL sigorta desteği nasıl uygulanır 2017
  • Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere 2017 yılı için çalıştırdıkları her sigortalı için günlük olarak 3,33 T.L. sigorta prim borcundan düşülecek,30 gün tam çalışanlar için toplam indirim tutarı 100 TL olacak.
  • 2017/Ocak ve 2017 Şubat ayları için verilmeyen asgari ücret desteği 2017/Mart ayı borçlarına mahsup edilecek. Eğer 2017/Mart ayı primlerini de ödediyseniz 2017 Nisan prim borçlarına mahsup edilecek.
  • 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı için toplam asgari ücret desteği 200 TL olacağından 2017 Mart ayında ya da 2017 Nisan ayında ev hizmetleri sigorta prim borcunuz çıkmayabilir ya da eksik çıkabilir. Sebebi asgari ücret desteğidir.
  • Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran, sigorta prim borçlarını vadesinde ödeyen ve son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayan işverenler faydalanabilecek.
  • Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar asgari ücret desteğinden faydalanamayacak.
Ev hizmetleri 9 aylık sigorta prim ertelemesinden faydalanıyor mu 2017 Bilindiği üzere 2016/Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı 4a ssk primlerinin(işsizlik ve damga vergisi hariç) son ödeme tarihi 9 ay süre ile ertelenmiştir.
  • 2016/Aralık ayı ssk primlerinin son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 tarihine,
  • 2017/Ocak ayı ssk primlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2017 tarihine,
  • 2017/Şubat ayı ssk primlerinin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2017 tarihine ertelenmiştir.
**İşsizlik sigorta primi ile damga vergisi erteleme kapsamında değildir. **Erteleme tutarı asgari ücret desteğinden faydalanılan gün sayısının 20,70 TL ile çarpılması sonucu bulunmakta. **Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranların 9 aylık prim ertelemesinden faydalanabilmesi için son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunun olmaması ve primlerin düzenli ödenmesi gerekmektedir. Örnek: Ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran Ali BEY 2017/Şubat ayı ssk primleri için son  ödeme tarihi 31 Mart 2017 olacak. Ali BEY 2017/Ocak ve 2017 Şubat ayı için asgari ücret desteğinden 2017 Mart ayında faydalanacak. Dolayısıyla ALİ BEY'in normalde ödeyeceği sigorta prim tutarından yaklaşık 200,00 TL indirim yapılacak.
3-2017/2. Ay için ertelemeye esas tutar,
 
3.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için;
 
2016/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Şubat ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki  sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.
Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.05.2015 tarihinde tescil bir işyerinde 2016/2. Ay için 2 sigortalı için 60 gün, sosyal güvenlik destek priminden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı 60 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 60 gün x 20,70 TL=1.242,00 TL olacaktır.
Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 26.04.2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayarak tescil işlemleri yapılmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 sigortalı için 5 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Şubat ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır.
Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.03.2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayarak tescil işlemleri yapılmış bir işyerinde 2016/3. Ay için 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında,
Sigortalı (2016/Mart)
Belge Türü (2016/Mart)
Gün (2016/Mart)
SPEK
(2016/Mart)
2017/ Şubat ayı için uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a)
1
30
3.500,00
-    (*)
(b)
1
30
2.400,00
30
söz konusu işyerinin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/ Şubat ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Mart ayında olduğu için) 30 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 30 gün x 20,70 TL=621,00 TL olacaktır.
3.b.2017 yılında tescil edilmiş işyerleri için;
 
2017/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60  TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.
Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.01.2017 tarihinde ilk kez sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işyerinde 2017/2. Ay için 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı 60 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 60 gün x 20,70 TL=1.242,00 TL olacaktır.
Erteleme hükümlerinden yararlanmak istemeyen ve ertelenen borçlarını 2017/Aralık ayını beklemeksizin ödemek isteyen işverenlerimizin 2017 yılı Şubat ayı erteleme kapsamına girmemiş prim borçları ile işsizlik ve varsa damga vergisi borçlarını ödedikten sonra tekrar borç sorgusu yaparak 2017/Aralık ayına ertelenen prim borçlarını ödemeleri mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca, sistem tarafından otomatik olarak ertelenmeyen 2016/Aralık ve 2017/Ocak ayı primleri ile kısmi tahsilat veya kısmi mahsup bulunması nedeniyle ertelenmeyen 2017/Şubat ayı primlerinin ertelenmesini talep eden  işverenlerimizin bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine ya da doğrudan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılan başvurular gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İşverenler Daire Başkanlığına iletilecektir.
  2017 Ocak ayı sigorta primlerinde teşvikten yararlanamayan ev hizmetleri
2017 Ocak ayı ev hizmetleri sigorta primleri için son ödeme tarihi 28 Şubat 2017 tarihi iken SGK ile anlaşmalı banka ve PTT şubelerinde yaşanan tahsilat sıkıntısı sebebi ile 2017 Ocak ayı ssk primleri için son ödeme tarihi 07 Mart 2017 tarihine ertelenmişti. Dolayısıyla 07 Mart 2017 tarihine kadar 2017 Ocak ev hizmetleri sigorta primlerini yatıranlar da teşvikten faydalandırılmış olup teşvik tutarları SGK emanet hesabına aktarılmıştır. Bu durumda olanların 2017 Ocak ayı için sigorta prim teşvikleri de 2017 Mart ve sonraki aylara mahsup edilebilecektir.

***KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***