9 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulan gelir vergisi ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair torba kanun ile esnaf ahilik sandığının kurulması ve esnaflara işsizlik maaşı verilmesi düzenlemesi de yer alıyor. Getirilecek düzenleme ile 4B Bağkur kapsamındaki esnaflar işlerini terk etmeleri halinde işsizlik maaşı alabilecektir.  Peki esnaflara İşsizlik maaşı ödenebilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Hangi esnaflar işsizlik maaşı alabilecek?işte detaylar; Esnaf Ahilik Sandığının Kurulması Torba kanun ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu eklenecek 36 madde ile esnaf ahilik sandığı kurulacak. Kurulacak bu sandık Sayıştay'ın denetimine tabi olacak. Esnaf ahilik sandığının gelirleri;
 • Esnaf ahilik sandığı primlerinden,
 • Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan
 • Esnaf ahilik sandığının açık vermesi durumunda devletçe sağlanacak katkılardan,
 • Bu madde gereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,
 • Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan karşılanacaktır.
  Esnaf ahilik sandığının giderleri ise;
 • Esnafa ahilik sandığı ödeneklerin,
 • 5510 sayılı kanun gereği ödenecek Sigorta primlerinden,
 • Esnaf ahilik sandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için yönetim kurulu onayı üzerine kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar yazılımı ve donanımı alım giderlerinden karşılanacaktır.
Esnaf Ahilik Sandığından Hangi BAĞKUR'lular Faydalanacak Esnaf Ahilik Sandığı'ndan;
 • 5510 sayılı kanun 4B Bağkur kapsamında yer alan sigortalılar faydalanacak.
 • İsteğe bağlı BAĞKUR'lular, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ve tarım BAĞKUR'lular esnaf Ahilik sandığı ödeneğinden faydalanamayacak.
Esnaf Ahilik Sandığına Girmek Zorunlu mu Olacak?
 • Esnaf Ahilik sandığı sigortası zorunlu olacak
 • .Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyeti daha sonra başlayanlar başladıkları tarihten itibaren Ahilik sandığına girecekler.
 • Faaliyeti devam edenler ise kanunun yürürlük tarihinden itibaren Ahilik sigortasını otomatik olarak dahil edilecektir.
Esnaf Ahilik Sandığının Primleri Nasıl Toplanacak? Esnaf Ahilik sandığı primleri sigortalılar daha doğrusu bağ-kur'luların primleri üzerinden karşılanacak.Bağkur prim üzerinden kesilecek toplam aylık sandığı primi yüzde 2 olacak. Yüzde 1 de ÇSGB hesabından ödenecek. Toplam ahilik sandığı prim tutarı prime esas kazancın %3 ü olacak. Herhangi bir nedenle Bağkur'u terk eden kişilere işsizlik primlerin iadesi yapılmayacak. Esnaf Ahilik Sandığı Kapsamında Bağkurlulara Hangi İmkanlar Sunulacak Esnaf Ahilik sandığı sigortalarına;
 • Eesnaf Ahilik sandığı ödeneği verilmesi (işsizlik maaşı gibi),
 • Yeni bir iş bulma imkanı sağlanması,
 • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve program verilmesi gibi imkanlar sağlanacak.
Esnaflara Ne kadar İşsizlik Maaşı Ödenecek Esnaflara Ahilik sandığı kapsamında ödenecek işsizlik maaşı tutarı brüt asgari ücretin son 4 aylık toplam tutarının ortalamasının yüzde 40 a kadar olacak.Bu şekilde hesaplanan esnaf Ahilik  sandığı ödeneği hiçbir şekilde brüt asgari ücretin yüzde sekseni geçemeyecek. 2017 yılını esas alırsak 4B Bağkur kapsamindakiler ödenecek işsizlik maaşı tutarı en düşük 711 TL en yüksek ise 1422 TL civarında olacaktır. Esnafa İşsizlik Maaşı Kaç Ay Ödenecek? Esnafa işsizlik maaşı ödenecek süre faaliyetine son verme tarihinden önceki gün sayısına göre belirlenecek. Buna göre işin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde;
 • 720 gün faaliyeti bulunan ve esnaf Ahilik sandığı primi Ödemiş olanlara 180 gün süreyle,
 • 900 gün faaliyetini sürdüren ve esnaf Ahilik sandığı primi Ödemiş olanlara 240 gün süreyle,
 • 1080 gün faaliyetini sürdüren ve esnafa Ahilik sandığı primi Ödemiş olanlara  ise 300 gün süreyle ödenek verilecek.
Esnafa Ahilik Ödeneği Ödenmesi (İşsizlik Maaşı) İçin Gerekli Şartlar
 • Esnaflara İşsizlik maaşı ödenebilmesi için faaliyet tarihinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olma şartı aranacaktır.
 • Ayrıca son 3 yıl içerisinde en az 720 gün faaliyetini sürdürmüş olması şartı aranacaktır.
 • Ayrıca  iflas istemiyle mahkemeye başvurmuş olmak suretiyle  veya iflasa tabi olmamakla birlikte işlerini kapatmak suretiyle sigortası sona erenler  sigortalılığın sona erdiği tarihi  izleyen günden itibaren  30 gün içinde  İŞKUR'a  müracaat etmeleri halinde  esnaf Ahilik ödeneğinden faydalanabileceklerdir.
 • Esnafların  bu ödenekten faydalanabilmesi için  sigortalılığın sona ermesinden önceki en fazla  90 günlük süreye ilişkin  esnaf Ahilik sandığı prim borcu  olması gerekmektedir.
Esnafa İşsizlik Maaşı Ayın Kaçında Ödenecek Esnaflara işsizlik maaşı her ayın 5 inde aylık olarak sigortalının kendisini ödenecek. işsizlik maaşından damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesinti yapılmayacak Ayrıca esnaf aylık sandığı ödenen nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek İşsizlik Maaşı Alan Esnaflar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir mi? Kendilerine Ahilik sandığı kapsamında işsizlik maaşı bağlanan esnaflar işsizlik maaşı aldığı süre boyunca hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.