Erzurum Atatürk Üniversitesi yayınlandığı ilanda lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplamda 462 personel alımı yapacağını açıkladı. Üniversitenin hastanesinde çalışacak adaylar için farklı pozisyonlarda görevlendirme yapılacak. Başvuruların üniversitenin resmi internet sitesinden 10 Temmuz saat 23,59’a kadar online olarak yapılması gerekiyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Personel Alımına Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili pozisyonlardaki istenen kriterlerin karşılanması halinde Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden 10 Temmuz 23,59’a kadar ilgili başvuruların yapılması gerekmektedir. Şahsen ya da posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru sırasında sistem tarafından istenen belgeleri de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Fotoğraf ya da tarayıcı yolu ile belgeler kabul edilmektedir. Süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacağı gibi gerçeğe aykırı belge ibraz edenler için haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Her adayın sadece 1 pozisyona başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayın her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır. Başvuru için gereken belgeler ise şu şekildedir;
 • 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
 • Mezun olunan okula ait mezuniyet belgesi, karekodlu e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir,
 • Askerlik durumunu gösteren güncel belge,
 • Adli sicil belgesi
 • Unvan istenen pozisyonlar için onaylı sertifika,
 • İş tecrübesi istenen pozisyonlar için SGK çıktısı.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir;
 • Lise – Hemşire; Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
 • Lise – Sağlık Teknikeri; sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak; Röntgen, Acil Tıp Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Anestezi mezunu olmak.
 • Lisans – Ebe; Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik Bölümü Mezunu Olmak
 • Önlisans – Sağlık Teknikeri; Alım sayısına göre; ilgili bölümlerin tıbbi görüntüleme, tıbbi sekreterlik, anestezi, diyaliz, yaşlı bakım, eczane, ilk ve acil yardım, patoloji, ortopedi, ameliyathane hizmetleri, fizyoterapi bölümlerden mezun olmak.
 • Lisans – Eczacı; Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (bu alım için KPSS puanı aranmamaktadır, birden fazla başvuruda sözlü mülakat yapılmaktadır.)
 • Lisans – Psikolog; Fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olmak.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir şekilde kamu haklarından mahrum olmamak, kamuda çalıştıktan sonra çeşitli sebeplerden ötürü kamudan çıkarılmamış, sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53. Madde uyarınca şu suçlardan affa uğranılmış olsa bile; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıktan mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, başvuru tarihi itibariyle tamamlamış, muaf ya da tecilli olmak,
 • Eczacı pozisyonu için yapılacak başvuruların Eczacılık Hakkında Kanun maddelerine uygun olması,
 • Başvuru yapacak adaylardan ortaöğretim mezunu olanlar 2018 KPSS puan türünde P94, önlisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için de P3 puan türü değerlendirmeye alınacaktır.
 • KHK kapsamında görevlerinden çıkarılmış olan kimseler başvuru yapamazlar,
 • Alım yapılacak kadrolara sözleşmeli olarak personel alınacaktır. Bu kapsamdan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca görev süreleri boyunca hizmet sözleşmelerine aykırı davranmak, meslekli yeterlilik taşımamak ya da benzeri durumlar neticesinde hiçbir hak talebinde bulunmadan iş sözleşmeleri sona erdirilecektir.
 • Başka devlet kurumlarında sözleşmeli personel olarak çalışan kimseler ilana başvuru yapamazlar,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ya da kuruluşundan yaşlılık ya da emeklilik maaşı almamak,
 • Haftalık 40 saati aşmamak kaydıyla adayların mesai yapabilecekleri ve vardiyalı sistemde çalışmayı kabul etmeleri gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim