Bilindiği üzere sigortalılar adına işten ayrılış bildirgesi verilirken işten ayrılışın sebebini belirleten "İşten çıkış kodu" nun sistemden girilmesi gerekmektedir. İşten çıkış kodu sigortalılar adına büyük bir önem arz etmektedir. İşten ayrılış sebebi sigortalının işsizlik maaşı alıp almayacağını belirlemektedir. Zira işsizlik maaşı kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılanlara ödenmemektedir.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından Olağan Üstü Halin ilanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da işten çıkış kodlarına yenisini ekledi. İşte yeni işten çıkış kodları listesi:

SGK Güncel İşten Ayrılış Kodları Listesi

 
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- Ohal/ KHK

 Hangi Kodlarla İşten Ayrılanlar Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Maaşı Alabilir?

Aşağıdaki kodlarla işten ayrılışı verilen sigortalılar işsizlik maaşı ya da kıdem tazminatı alabilir:
 • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
 • 8-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle,
 • 9- Malulen emeklilik nedeniyle,
 • 10- Ölüm,
 • 11- İş kazası sonucu ölüm,
 • 12- Askerlik,
 • 13- Kadın işçinin evlenmesi,
 • 14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması,
 • 15- Toplu işçi çıkarma,
 • 17- İşyerinin kapanması,
 • 18- İşin sona ermesi,
 • 23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih,
 • 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih,
 • 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,
 • 31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih,
 • 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
Hatalı İşten Ayrılış Kodu Nasıl Düzeltilir? [caption id="attachment_7460" align="alignleft" width="300"]ssk işveren hatalı işten ayrılış kodu sebebi düzeltme 2016 ssk işveren hatalı işten ayrılış kodu sebebi düzeltme 2016[/caption] İşten ayrılış tarihinden itibaren 10 günlük süre geçmediyse elektronik ortamda işten ayrılış bildirgesi ekranından düzeltme yapılabilmektedir. Eğer 10 günlük süre geçtiyse dilekçe ile bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması gerekmektedir.

İşten Ayrılış Kodu Sebebiyle İşsizlik Maaşı Talebi Reddedilenler İşten Ayrılış Kodunu Düzelttirirse İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Hatalı işten ayrılış kodu nedeniyle işsizlik maaşı reddedilen sigortalılar için işten ayrılışı veren işverenin sosyal güvenlik kurumuna bir dilekçe ile başvurarak işten ayrılış kodunun değiştirilmesini talep etmesi gerekmektedir. Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu bazı durumlarda işten ayrılış kodunun düzeltilmesi için sigortalıları İşkur'a yönlendiriyor olsa da İşkur'un bu kodları düzeltme yetkisi bulunmamaktadır.

Editör: TE Bilisim