450 bin yakın memur emeklisine  emekli olurken 30 yıl ve üzeri çalışmaları için ödenmeyen emekliye ikramiye farkı ödenmesi için yapılan  düzenlemeyi içeren torba yasa mecliste kabul edilerek  onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Başvurular Resmi Gazetede Yayınlanır yayınlanmaz Başlayacak Torba yasada ki emekliye ikramiye farkı düzenlemesine göre ek ikramiye farkı alacak olan memurlar, ek ikramiye  alması için yasanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte itibaren  başvurular başlayacak. Başvuru süresi Bir Yıl Olacak Emekliler ikramiye  farkı ödemesi  Yapılan düzenlemeye göre  yasa  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla ödenecektir. Bu süre ikramiye farkı ödemesi için başvuru süresi olup kesinlikle emeklilerimiz kaçırmamalıdır. Ödemeler Nasıl Olacak ? 30 yıl üzeri emekli ikramiye farkı ödemesi  yasa yürürlüğe girdikten sonra başvuru yapan emeklilere 7500 TL  ye kadar  ikramiye farkı alacak olanların tamamı  üç ay içinde emeklilik maaşı aldığı hesabına yatacak. 30 yıl üzeri emekli ikramiye farkı  7500 TL den fazla olanlara   ise üç ay içinde hesaplarına 7500 TL yatacak.  Kalan kısmı ise  ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek.  Konuyla ilgili örnek verecek olursak  14.000,00 TL 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi alacağınız var ise bunun 7500 TL si Mayıs 2017 de ödenirse kalan 6500 TL ‘lik bölümü ise mayıs 2018 de faiziyle birlikte ödenecek. Dava Açmış Olanların Durumu Ne Olacak? 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi alacağı olup yasa yürürlüğe girmeden önce mahkeme de  emekli ikramiye farkı  almak için dava açan emeklilere dava açtığı tarih itibariyle 30 yıl üzeri emekli ikramiye farkları faiziyle birlikte aynı şartlarda ödenecek. Açılan davalar hiçbir işleme gerek kalmaksızın yasa yürürlüğe girince düşecek.  Avukata ücretlerinin dörtte biri  devlet tarafından ödenecek. Mahkeme giderlerini de devlet ödeyecek. Hükümet Neden Bu Düzenlemeyi Yaptı ? 2015 Yılının başlarında Anayasa Mahkemesi yapılan başvurular sonucunda , Emekli Sandığı kanununda bulunan, ‘Emekli ikramiyesi hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz’  bendini  iptal etti.  İptal edilmesi ile  yıllar boyunca  süre gelen   haksız sistem sona erdi.  Mahkeme Kararının Resmi Gazetede yayınlamasından  sonra emekli olanlar.  Yıl esası gözetmeksizin kaç yıllık hizmetleri varsa  o süreler  üzerinden emeklilik ikramiyesini  almaya başladılar.  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Anayasa Mahkemesinin kararından önce emekli olmuş ve 30 yıldan fazla hizmeti olanların başvurusunu.  Mahkeme kararının geçmişe yönelik uygulanamayacağını gerekçe göstererek, 2015 öncesi emekli olanların, ikramiye farkı için yaptığı başvuruları geri çevirdi. Anayasa Mahkemesinin kararından önce emekli olanlar mağduriyetlerinin kurum tarafından giderilmemesi üzerine bir bir mahkeme yoluna giderek dava açıyorlardı. Mahkemelerde yaşanan sorunların çözümü hem de geçmişte emekli olanların hak kayıplarının telafisi ve mağduriyetlerin giderilmesi için hükümet tarafından düzenlemeye karar verildi.