Emeklilik Yaş Tablosu 2018

01.03.2018
246
A+
A-
Emeklilik Yaş Tablosu 2018

Emeklilil için gereken 3 şart vardır. Birincisi sigortalılık süresi, diğeri prim gün sayısı ve bir diğeri ve en önemlisi de yaş şartıdır.  Bu yazımızda ise 2018 yılından itibaren emekli olacaklar için ssk, bağkur, memur (emekli sandığı) emeklilik şartları ve emeklilik tabloları konusunda ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Emeklilik şartları tablolarını erkekler ve kadınlar için ayrı başlıklar altında ele alacağız. 

Erkeklerin emeklilik yaşı tablosu

Erkekler için emekli olma şartlarını SSK , Bağkur ve emekli sandığı olarak ayrı başlıklar altında değerlendirelim.

Erkeklerin 4a SSK emeklilik şartları ve emeklilik tablosu

SSK kapsamında emeklilik için işe giriş ilk tarihine göre gerekli olan sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartlarının birlikte tamamlanması gerekmektedir.  Herhangi bir kapsamda ilk sigorta başlangıç tarihinize göre aşağıdaki tablodan 4a ssk kapsamında doldurmanız gereken prim gün sayısı ve tamamlamanız gereken yaş şartına bakabilirsiniz.

erkeklerin 4a ssk emeklilik şartları tablosu

erkeklerin 4a ssk emeklilik şartları tablosu

İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olan erkekler emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 7200 gün 60 yaş şartı 7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayanlar için geçerlidir.

 • 7200 günü 31.12.2037 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 61 yaş,

 • 7200 günü 31.12.2039 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 62 yaş,

 • 7200 günü 31.12.2041 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 63 yaş,

 • 7200 günü 31.12.2043 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 64 yaş,

 • 7200 günü 01.01.2044  tarihinden sonra tamamlayanlar ise 7200 gün 65 yaş,

Erkeklerin SSK yaştan emeklilik şartları

 • 08.09.1999 tarihinden önce işe girişi olan erkek sigortalılar 4a SSK kapsamında 3600 günle emeklilik hakkına sahiptir. 3600 günle emekli olunacak yaş şartı ise 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresinin birlikte tamamlandığı tarihe göre belirlenmektedir.
 • 08.9.1999-30.04.2008 tarihleri arasında işe girişiniz varsa SSK kapsamında yaş haddinden emeklilik için 4500 gün 60 yaş ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartlarını sağlamanız gerekiyor. 01.05.2008 tarihinden sonra SSK kapsamında giriş varsa bu durumda 5400 gün ve 63 yaşı tamamlamanız halinde SSK kapsamında yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

Erkeklerin 4b Bağkur emeklilik şartları ve emeklilik tablosu

08.09.1999 tarihinden önce 4/b bağkur girişi bulunan erkekler için emekli olunacak yaş hesabı 2002/06. ay itibariyle 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanır. Aşağıdaki tablodan 2002/06 ayı itibariyle 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre bağkurdan emeklilik şartlarınızı hesaplayabilirsiniz.

bağkur emeklilik hesaplama tablosu erkekler için

bağkur emeklilik hesaplama tablosu erkekler için

 • Bağkur kapsamında 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında girişiniz varsa 9000 gün 60 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz.
 • Eğer 01.05.2008 tarihi ve sonrasında giriş varsa yine 9000 gün ve 60 yaşla emekli olursunuz. Ancak bu tarihten sonra başladıysanız emeklilik yaşında kademeli geçiş hükümlerine tabi olacaksınız.

İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra bağkur başlangıcı olan erkekler emeklilikte kademeli geçişe tabidir.900 0gün 60 yaş şartı, 9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayanlar için geçerlidir.

 • 9000 günü 31.12.2037 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 61 yaş,

 • 9000 günü 31.12.2039 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 62 yaş,

 • 9000 günü 31.12.2041 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 63 yaş,

 • 9000 günü 31.12.2043 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 64 yaş,

 • 9000 günü 01.01.2044  tarihinden sonra tamamlayanlar ise 7200 gün 65 yaş,

tamamlamaları halinde emekli olabilmekteler.

Memur Erkeklerin 4c emekli sandığı emeklilik şartları

08.09.1999 tarihinden önce 4/c emekli sandığı girişi bulunan erkekler için emekli olunacak yaş hesabı 2002/06. ay itibariyle 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanır. Aşağıdaki tablodan 2002/06 ayı itibariyle 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre emekli sandığından emeklilik şartlarınızı hesaplayabilirsiniz.

erkeklerin emekli sandığı hesaplama tablosu 2018
 • Eğer emekli sandığı başlangıç tarihi 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında ise 9000 gün 60 yaşı,
 • 01.05.2008 tarihinden sonra ise 9000 gün 60 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz.

lk defa 01.05.2008 tarihinden sonra 4/c emekli sandığı başlangıcı olan erkekler emeklilikte kademeli geçişe tabidir.900 0gün 60 yaş şartı, 9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayanlar için geçerlidir.

 • 9000 günü 31.12.2037 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 61 yaş,

 • 9000 günü 31.12.2039 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 62 yaş,

 • 9000 günü 31.12.2041 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 63 yaş,

 • 9000 günü 31.12.2043 tarihine kadar tamamlayanlar 7200 gün 64 yaş,

 • 9000 günü 01.01.2044  tarihinden sonra tamamlayanlar ise 7200 gün 65 yaş,

tamamlamaları halinde emekli olabilirler.

Kadınlarda emeklilik tablosu ve emeklilik şartları

SSK, Bağkur ve emekli sandığı kapsamında kadınların emekli olma şartları şu şekildedir;

Kadınların 4a emeklilik tablosu, emeklilik şartları

SSK kapsamında ya da diğer kapsamlardaki sigorta ilk başlangıç tarihinize göre aşağıdaki tablodan 4a SSK kapsamında emekli olma şartlarınıza bakabilirsiniz.

kadınların 4a ssk emeklilik şartları tablosu

kadınların 4a ssk emeklilik şartları tablosu

Kadınların 4a SSK yaştan emeklilik tablosu ve emeklilik şartları

 • 08.09.1999 tarihinden önce girişi olan kadınlar ssk kapsamında 3600 günden emekli olabilirler. 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlandığı tarihe göre ssk emeklilik yaşı belirlenir.
 • 08.9.1999-30.04.2008 tarihleri arasında işe girişiniz varsa SSK kapsamında yaş haddinden emeklilik için 4500 gün 58 yaş ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartlarını sağlamanız gerekiyor.
 • 01.05.2008 sonrası varsa yaştan emeklilik için 5400 gün ve 61 yaşı tamamlamanız gerekiyor.

08.09.1999 tarihinden önce 4/b bağkur girişi bulunan kadınlar için emekli olunacak yaş hesabı 2002/06. ay itibariyle 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanır. Aşağıdaki tablodan 2002/06 ayı itibariyle 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre bağkurdan emeklilik şartlarınızı hesaplayabilirsiniz.

emeklilik hesaplama tablosu bağkur kadınlar 2017

emeklilik hesaplama tablosu bağkur kadınlar 2017

08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında 4/b bağkur başlangıcı olan kadınlar 9000 gün ve 58  yaşı tamamlamaları halinde emekli olurlar.

01.05.2008 tarihi sonrasında bağkur girişi olan kadınlar da 9000 gün ve 58  yaşı tamamlamaları halinde emekli olabilirler.

01.10.2008 tarihinden sonra Bağkur başlangıcı olan kadın sigortalılar 9000 günü doldurmaları ve aşağıdaki geçiş tablosunda yer alan yaş şartını sağlamaları halinde emekli olabilmektedirler.

1.                  01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 59 yaş

2.                  01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 60 yaş

3.                  01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 61 yaş

4.                  01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 62 yaş

5.                  01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 63 yaş

6.                  01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 64 yaş

7.                  01.01.2048 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olabilmekteler.

Kadınların 4c Emekli sandığı emeklilik tablosu ve emeklilik şartları

08.09.1999 tarihinden önce 4/c emekli sandığı girişi bulunan kadınlar için emekli olunacak yaş hesabı 2002/06. ay itibariyle 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanır. Aşağıdaki tablodan 2002/06 ayı itibariyle 25 yılı tamamlamanıza kalan süreye göre emekli sandığından emeklilik şartlarınızı hesaplayabilirsiniz.

08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında 4/c emekli sandığı başlangıcı olan kadınlar 9000 gün ve 58 yaşı tamamlamaları halinde emekli olurlar.

01.05.2008 tarihi sonrasında 4/c emekli sandığı girişi olan kadınlar da 9000 gün ve 58 yaşı tamamlamaları halinde emekli olabilirler.

9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 59,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 60,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 9000 günü tamamlayan erkek için 64,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65

olarak uygulanır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 33 YORUM
 1. yüksel gül dedi ki:

  02,07,1973 doğumluğum.26.11.1997 yılında röntgen teknisyeni olarak işe başladım.işe başlamadan önce askerlik görevimi yaptım ve borçlanmasını ödedim.20 ay 10 gün.askerlik borçlamnasını ödediğim için işe başlama tarihim yanlış bilmiyorsam geri çekiliyor.bilfiil 20 yıldır aktik olarak röntgen teksniyeni olarak çalışıyorum.kazanmış olduğum 5 yıl fiiili hizmetim var.fiili hizmetyim işe başlama tarihini geriye çekermi.ve tam olarak ne zaman emekli olabilirim.yardımcı olursanız sevinirim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;borçlanmanız hizmeti geriye çeker ancak fiili hizmetler ilk işe girişinizi geriye çekmez size sadece gün kazandırır.

 2. Hakan dedi ki:

  17/10/1980 doğumluyum 17/10/2002 ilk sigorta girişim var 1894 gün ödenen 4/a var. 04/06/2010 4/b girişim var 7 yıl 7 ay ödenmişliğim var. 450 gün askerliğim var( ödenmedi 2007 / 2008 arası)
  Askerlik borçlanmamı yaparsam 5400 günde ne zaman emekli olurum.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;63 yaşında 5400 günden emekli olabilirsiniz.

 3. emel dündar dedi ki:

  merhabalar 11/09/1986 doğumluyum 15/09/2003 sigorta girişim var 4010 prim gün sayım var ne zaman emekli olabilirim acaba

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;58 yaşında 7000 gün ile emekli olabilirsiniz.

 4. tayfun dedi ki:

  tayfun yılmaz
  merhabalar 11/2/1973 dogumluyum 1/1/1993 sıgorta gırısım var 7680 pırım gun sayım var
  nezaman emeklı olabılırım acaba

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;54 yaşında emekli olabilirsiniz.

 5. rukiye yakut dedi ki:

  4.10.2000 Bağkur başlangıcım var..şu an geri ödeme çıkmş lâkin bu tarihten öncekileri kspsıyor ben bundan faydalanıp başlangıcı 1999 a çekemez miyim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba; Bağ-kur için geriye dönük tescil şu anda mümkün değil,çekilecek bir ilk işe girişinizde görünmüyor.

 6. Onur dedi ki:

  29/10/1969 doğumluyum. 12/101994 ‘te Bağkur başlangıcım var. 8389 gün sayım var ne zaman emekli olabilirim?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;55 yaşında emekli olabilirsiniz.9000 günü de tamamlamanız gerekiyor.

 7. pınar dedi ki:

  12/11/1974 doğumluyum.15.10.1991-14.05.1992 tarihleri arasında 128 günlük SSK başlangıcım mevcuttur. 27/12/1995 yılında halen devam ettiğim emekli sandığı görevime başladım.15.11.1999-17.01.2000 yıllarında 63 gün, 18/12/2008-30.04.2009 yılları arasında 133 gün ücretsiz iznim mevcuttur. Emeklilik yaşımın kaç olduğu konusunda bilgi verilmesini rica ederim teşekkürler.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;52 yaşında emekli olabilirsiniz.

 8. Nevzat dedi ki:

  Merhaba
  1956 doğumlu
  2009 dan bagkuru var
  Şu anda aktif nezaman emekli olabilir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;5400 günü tamamladığında emekli olabilir.

 9. Murat Ersoy dedi ki:

  Saygılar
  Emniyet mensubuyum.
  10.04.1977 doğumluyum.
  15.01.2001 mesleğe başladım.(normal üniversite mezunuyum)
  8 ay askerliğimi saydırdım(1999 Kasım-2002 Temmuz celbi)
  1994 yılında 15 günlük BAĞ-KUR girişi ve ödemem var.(bir işe yaramayacağını düşünüyorum)
  Fiili hizmet zammı hesabıyla ne zaman emekli olabilirim.
  Teşekkürler ilginize.

 10. Ferhan dedi ki:

  Merhaba, Eşim 1966 doğumlu
  Ssk girişi. 1 şubat 1982. Toplam 3329 gün
  Bağku girişi 22 ocak 1996 toplam 6 yıl 11 ay 9 gün
  Askerligi yapmış
  Ne zaman emekli olabilir? Teşekkür

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;son çalışma ssk mı bağkur mu?

 11. ayşe hanım dedi ki:

  17,07,1997 sıgortalı ıse başladım.2006 nın 10 cu ayında bıraktım.2008 hazıran ayında 657 tabı memur olarak halen çalışmaktayım.ben ne zaman emeklı olabılırım.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;1997-2006 arası bilfiil mi çalıştınız ssklı olarak ?

 12. ayşe hanım dedi ki:

  07,02,1980 dgumluyum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;1997-2006 arası bilfiil mi çalıştınız ssklı olarak ?

   1. Murat Ersoy dedi ki:

    Ahmet Bey, benim 8 Martta sorduğum bir soru vardı. Bakabildiniz mi acaba? Ya da fiili hizmet zammı olduğu için bilgi alanınız dışında mıdır? Teşekkürler

 13. metin dedi ki:

  07 09 2007

 14. Şaban Deniz dedi ki:

  01 04 1991 yedek subay hazırlık okulu başlangıcı 01 08 1991 ydk subay asker öğretmen olarak göreve başladım. toplamda 16 ay askerlik yaptım. 01 01 1993 bağkur başlangıcı 01 08 2011 ssk geçiş yaptım halen halk eğitimde ücretli öğretmenlik yapmaktayım emeklilik yaşım nedir? teşekkürler dt 20 05 1968

 15. yasemin dedi ki:

  merhaba
  1981 doğumluyum.
  ilk sigorta girişim 1999
  su an emekli sandığındayım , kadrolu 10 yıl hizmet
  emekliliğe esas ise hizmet yılım 13 yıl gorunuyor
  kaç yaşında emekli olurum?

 16. Nevin dedi ki:

  12.05.1973 dogum tarihi
  19.09.1988 yılında ticaret lisesi stajeri olarak sigorta girişim oldu.
  08.06.1990 tarihinde 4a prim odemesini hizmet dokumunde görmekteyim.
  7582 gün sayım mevcut.
  Ne zaman emekli olabilirim

 17. oktay uğurlu dedi ki:

  selamlar 1971 doğumluyum 2709 ssk günüm var 1996 da 1 yıl ve 2005 tenberi devam eden bağkurum var toplamda 8350 günüm var işe giriş tarihim 01 09 1986 teşekkür ederim saygılar

  1. oktay uğurlu dedi ki:

   nezaman emekli olurum

 18. Mustafa dedi ki:

  25.11.1986 doğumluyum 02.01.2008 de Bağ-kur girişim var 2018 de sigortaya geçtim ne zaman emekli olurum?

 19. cemal dedi ki:

  10 Ekim 1979 d. luyum.polisim.30.05.2002 işe başlama tarihim. kaç yaşında Emeklilik hakkı kazanırım. tşkler.

 20. Hülya dedi ki:

  Merhaba , Ben engelli bir çalışanım. ilk engelli raporu %55. 25.02.2008 tarihinde sigortalı olarak işe başladım. Gelir idaresi Biz engelli çalışanları hastaneye yönlendirdi. Oradan da raporum %42 verildi. 2016 Şubat Ayı’nda işten çıkarıldık. SGK Kurumu’ndaki çalışan 3 yıl 8 ay kalmış emekliliğine demişti. Nisan 2017’den beri başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaktayım. 1972 doğumluyum…Engelli olarak ne zaman emekli olabilirim.