Bilindiği üzere Sağlık Hizmeti Sunucularında sağlık hizmeti alan emeklilerin maaşlarından belli oranlarda ilaç ve muayene katılım payı alınmaktadır. Bu yazımızda emeklilerden alınan katılım payları ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

1-Katılım payı nedir?

Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade etmektedir.

2-Hangi sağlık hizmetlerinden katılım payı alınır?

-Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,

- Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

- Vücut dışı protez ve ortezler,

- Yardımcı üreme yöntemi tedavileri.

3-Emeklilerden katılım payı nasıl tahsil edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları gelir ve aylık tutarı 100 (yüz) TL’nin altında olan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin katılım payı tutarları Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı eczaneler tarafından tahsil edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 100,00 T.L. ve üzeri gelir ve aylık alanların ise katılım payları aylıklarından ya da gelirlerinden kesilmektedir.

4-Emeklilerden ne kadar  muayene katılım payı alınır?

[caption id="attachment_6044" align="aligncenter" width="500"] ssk bağkur emekli sandığı emeklileri muayene katılım payları 2016[/caption]

Birinci basamak sağlık hizmeti yani aile hekimlikleri ile polikliniklerde  yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamaktadır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıdaki şekildedir:

-İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında..……5 (beş) TL,

- Özel sağlık hizmeti sunucularında ………….………………..……12 (oniki) TL,

Yukarıda belirtilen tutarlar emeklilerin aylıklarından kesilmektedir.

5-Emeklilerden ne kadar ilaç katılım payı alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanan ilaçlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10 oranında ilaç katılım payı alınmaktadır.

Ayrıca her bir reçete için;

-3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için……….3 (üç) TL,

-3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….……..1 (bir) TL, olmak üzere ilaç katılım payı alınmaktadır.

Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Sosyal Güvenlik Kurumunun  resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için ilaç  katılım payı alınmaz ve bu ilaçlar kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.

 

Editör: TE Bilisim