Türkiye’de yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşa tanınan vergi muafiyeti hakkına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emlak Vergisi Kanunu kapsamında bazı kişilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerinde emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanıyor. Dolayısıyla bu kişilerden emlak vergisi alınmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık alan emekli vatandaşlar da ilgili kanun kapsamında yer aldıkları için emlak vergisinden muaf tutuluyor. 2020 yılı emlak vergisinin ilk taksitinin mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. SGK’dan emekli maaşı alanlara 200 metrekareyi aşmayan tek meskenleri için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Birden fazla emekli aylığı alanlar, karı koca ayrı ayrı evi bulunanlar, yazlık evi olanlar, evi kirada olanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacaklarını haberimizde bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yılda alınan vergi oranına göre yüzde 11.29 oranında artırılan emlak vergisi, ilgili kanun kapsamında mayıs ve kasım aylarında iki taksitte ödenecek. Emlak vergisinde ilk taksit ödemelerinin bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, bazı kişilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerinde emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanıyor. Kanuna göre emlak vergisi alınmayan kişiler şu şekilde sıralanıyor:
  • Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler
  • Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli ve sosyal yardım maaşlarından başka geliri olmayanlar
  • Gaziler ile Şehitlerin dul ve yetimleri
  • Engelliler

Emekliler Emlak Vergisinden Muaf Tutuluyor

Bu uygulamanın teknik adı “indirimli vergi oranı” olarak geçse de halk arasında genellikle emlak vergisi muafiyeti olarak biliniyor. Söz konusu emlak vergisi muafiyetinden ilk defa yararlanacak olanların "Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form"u doldurarak bağlı bulundukları belediyelere vermeleri gerekiyor. Bu kapsamda 200 metrekareyi geçmeyen tek meskende hissesi bulunanlar da meskenin vergi değerinin hissesine isabet eden oranı için vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar. Ancak fazla meskeni olan veya birden fazla meskende hisseye sahip olan emekli vatandaşlara yönelik vergi indirimi uygulanmıyor. Bununla birlikte Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre, emlak vergisi muafiyeti sadece sürekli ikamet edilen meskenler için uygulanan bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla yılın belli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık konutlar için vergi muafiyeti söz konusu olamıyor. Emeklilere ait yazlıklar için emlak vergisi alınmaya devam ediliyor.

Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanma Koşulları

Kanuna göre; sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, bu aylıkları dışında başka gelirleri bulunması halinde vergi muafiyetinden yararlanamazlar. Bununla birlikte SGK’dan emekli olmaya hak kazanıp aylık bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlere de vergi muafiyeti uygulanmaz. Ayrıca emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emekli vatandaşların söz konusu meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi kirada oturan emekli vatandaşlar da emlak vergisi muafiyeti kapsamına alındıkları için bu uygulamadan yararlanabiliyor.

Yeni Emeklilerin Vergi Muafiyet Hakkı

Bilindiği üzere emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Bu kapsamda ocak ayında emekli aylığı bağlatanlar da dahil olmak üzere yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren sıfır emlak vergisi hakkından yararlanabilirler. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında emekliliğe hak kazanan vatandaşlar tek meskenleri için 2020 yılı emlak vergisi ödemesini yapmak durumundadır. Ancak gelecek yıldan itibaren bağlı bulundukları belediyeye bildirimde bulunup vergi muafiyetinden yararlanmaya 2021 vergi döneminden itibaren başlayabilirler.

3 Bankadan Emekliye Özel Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası