[caption id="attachment_2298" align="alignleft" width="321"] EMEKLİ MAAŞI ÇEKİLMEZSE NE OLUR?[/caption]

EMEKLİLER DİKKAT!  O SÜRE UZATILDI!!!

Sosyal Güvenlik Kurumunca yersiz ödemelerin önüne geçilebilmesi için getirilen önlemlerden biriside Banka/PTT aracılığıyla emekli ve hak sahiplerine ödenen gelir-aylıklardan belli bir süre hareket görmeyenlerin durdurulması işlemidir.

Aylıklar Neden Durdurulur?

SGK’dan gelir ve aylık alanların söz konusu gelir ve aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla bu ödemeler durdurulur.

Emekli Aylıklarının Ödenmesinin Durdurulması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97.maddesi “…Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur…”hükmü yer almakta idi.11.09.2014 Tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklik ile bu “altı aylık” süre “on iki ay” olarak değiştirilmiştir.

Torba Yasa ile Yeni Düzenleme

11.09.2014 Tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 97 inci maddesinin dördüncü fıkrası; “Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur.” Hükmünü amir olup, 6552 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile anılan fıkrada geçen “altı ay” ibaresi “on iki ay” şeklinde değiştirilmiştir. Mevcut uygulamada emekli ve hak sahiplerinin bağlanan gelir ve aylıklarını herhangi bir nedenle aralıksız olarak altı ay boyunca tahsil etmemeleri durumunda, bankalar hareket görmeyen hesapları Kuruma bildirmekte, Kurum da gelir ve aylıkları durdurmaktadır.

Emekli veya hak sahiplerinin gelir/aylıklarının ödenmesi için müracaatı halinde, ödemeler yeniden yapılmaya başlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile emekli ve hak sahipleri adına gönderilen gelir/aylıkların bankalarca Kuruma bildirim süresi on iki aya çıkartılarak özellikle yurtdışında bulunma veya sağlık nedenlerinden dolayı gelir/aylıklarını altı aydan daha fazla süre alamayanların yaşadıkları mağduriyetler giderilmiştir.

Ödeme İşleminin Yeniden Başlatılması 

PTT veya Bankalardan aylıklarını 12 aylık sürede almayıp, aylık hesapları Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilen emekli veya hak sahipleri aylık ödeme işlemini tekrar başlatmak için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu birimine yazılı olarak başvurmak zorundadır.

İlgili birime yapılan başvuru sonucunda müstehaklık tespiti yapıldıktan sonra gelir ve aylıklar tekrar başlatılır.

 Sonuç olarak; 5510 sayılı Kanun hükmü gereği PTT/Bankalara yatan aylıklarını aralıksız 12 ay almayan-çekmeyen emekli ve hak sahiplerinin aylık ödeme işlemleri geçici olarak durdurulmakta, 12 aydır birikmiş aylıklar PTT/Bankalar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yazılı başvuru yapıldığı zaman Kuruma iade edilen aylıklar geri ödenir.