EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEME ŞARTLARI

Devlet memuru olarak görevinden ayrılanlar ve belli şartları sağlayanlar istekleri halinde emekli sandığı kapsamında prim ödeyerek emeklilik için kalan günleri tamamlayabilmektedirler. Peki kimler emekli sandığı kapsamında prim ödeyebilir, şartları nelerdir işte tüm bu soruların cevabı:

1-Kimler Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Prim Ödeyebilir

-5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi (Emekli Sandığı) olarak yeniden çalışmaya başlayıp görevlerinden ayrılanlar,

-2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (Emekli Sandığı) tabi görevinden ayrılıp 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağkur) bentlerine tabi çalışmakta iken sigortalılıkları sona erenler,

Emekli sandığı kapsamında çalışmadan isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilmektedirler.

2-Kimler Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Prim Ödeyemez?

657 DEVLET MEMURU İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK

            – Herhangi bir nedenle kurumlarınca görevlerine son verilmiş veya Devlet memurluğundan çıkarılmış olanlar,

            -657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) 5 bendi uyarınca taksirli suçlar ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaları nedeniyle Devlet Memurluğuna alınma şartlarını kaybetmiş olanlar,

            -657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarından, yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar,

– 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)(SSK)  ve (b)(Bağkur) bentlerine, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ve Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması yapılmış olan ülkelerdeki sigorta mercilerinden herhangi birine tabi zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olanlar,

– Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alanlar,

Emekli sandığı kapsamında isteğe bağlı prim ödeyemezler.

3-Emekli Sandığı Kapsamında İsteğe Bağlı Prim Ödeme Şartları Nelerdir?

5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin,

– 657 sayılı Kanuna ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre en az 10 yıl çalışmış olmaları,

– Memuriyet görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları,

-Memurluktan ayrıldıktan sonra altı ay geçmeden, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağkur) bendi uyarınca sigortalı çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak müracaat etmeleri,

4-10 yıllık Süre Hesabında Dikkate Alınmayan Süreler Nelerdir?

10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmaz

5-İsteğe Bağlı Emekli Sandığı Kapsamında Prim Ödemek İsteyenler Nereye Başvurmalı?

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olarak ilgilendirilmesi istemini içeren dilekçe veya www.sgk.gov.tr internet adresinin form dilekçeler bölümünden doldurulacak dilekçe ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Merhaba Mehmet bey,
    2003 yılında başladığım devlet memurluğundan Ağustos 2019 da istifa ederek ayrıldım. Yurtdışında yaşıyor olmam nedeniyle 6 aylık bildirim süresini geçirdim malesef. Bu durumda isteğe bağlı prim ödemem mümkün değil mi, ne yapabilirim? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  2. merhaba.
    30.08.1994 tarihinde emekli sandığına kesenek yatırılmaya başlandı. 30.08.1999 tarihinden aralık 2012 tarihine kadar fiilen TSK de çalıştım. aralık 2012 tarihinde istifa ederek 15.02.2013 tarihinde dilekçeyle “isteğe bağlı emeklilik” pirimlerimi ödemeye başladım. 3/2 ve 2200 ek göst. ile pirimlerimi ödemeye başladım. son olarak da 01.05.2018 tarihinde 1/1 2200 ek göst. ve 13 yıl kıdem ile pirimimi ödedim. Pirim ödemeye ne kadar daha devam etmem benim için avantajlı olur? Ne zaman emekli aylığı bağlanır

  3. 1983 yılında memuriyete başladım 1990 yılında ayrıldım kıbrısa yerleştim 495 gün isteğe bağlı ssk yatırdım toplam turkiyede 2743 gunum var kibrista 6 yıl çalıştım yurt dışı borçlanma sıyla 5000 günü tamam alacağım benim asıl sormak istediğim türkiye deki tamamlayacagim 5000 günü tamam aldıktan sonra kıbrıs a getirirsem kıbrıs tan benim kıbrıs takı benim pirim gün sayıma göre emekli olup maaş baglayacaklar kıbrıs tan emekli olduktan sonra tekrar türkiye pirimi ile toparlamış olduğum memurluk isteğe bağlı ssk ve yurt dışı borclanmasiyla toparlamış oldugum 5000 günüm den türkiye den ssk dan emekli ola bilir miyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu