Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamaya göre, toplam 1 milyon 960 bin memur emeklisi ile dul ve yetimden, emekli ve malul aylığı alanların hizmet süresi, dul ve yetim aylığı alanların ise hizmet süresi ile aylık bağlama oranları esas alınacak. Fark tutarları, 1 Eylül 2015'ten geçerli olmak üzere hesaplanacak ve ödemeler, aylıkların yatırıldığı banka ve PTT şubelerinde 21 Eylül 2015'te yapılacak.

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde almakta olanlardan;

 1. Grupta Ağustos-2015 döneminde aylık alanlara; Eylül ve Ekim ayı olmak üzere 2 aylık tutarında,

 2.Grupta Eylül-2015 döneminde aylık alanlara; Eylül, Ekim, Kasım ayları olmak üzere 3 aylık tutarında,

 3.Grupta Temmuz-2015 döneminde aylık alanlara; Eylül ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını her ay alanlara; Eylül-2015 ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı  ödenecek.

******

Editör: TE Bilisim