Emekli olanların emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme primine tabi olarak çalışma hakları bulunmakta. Bu şekilde çalışma olması halinde emekli maaşları kesilmemektedir. Çalışan emeklilere ödenecek asgari maaş ise brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. . 2018 yılı brüt ve net asgari ücretin belli olması ile birlikte 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren SGDP'ye tabi çalışan emeklilerin de sigorta prim maliyetleri ve net maaş tutarı belli oldu. Bu yazımızda sosyal güvenlik destek primi hesaplama 2018, emekli çalışan sigorta primi hesaplama, çalışan emekli sigorta primi ne kadar gibi konularda bilgi edinebilirsiniz. Emeklinin işverene maliyeti 2018, emekli çalışan asgari ücret 2018 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası SGDP'ye tabi çalışan emeklinin net asgari ücret ve işverene maliyet hesabı şu şekilde olacaktır. sgdp maaş hesaplama 2018
  • Brüt asgari ücret: 2029,50  TL
  • SGDP İşçi hissesi %7,5: 152,21 TL
  • Gelir vergisi matrahı: 1.877,29 TL
  • Gelir vergisi %15:281,59 TL
  • Damga Vergisi % 07,59: 15,40 TL
  • Kesintiler Toplamı: 449,09 TL
Kesinti sonrası asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret: 1.580,30  TL Asgari geçim indirimi dahil emekli çalışan için net asgari ücret 1732,51 TL.  Emeklinin işverene maliyeti 2018
  • Brüt asgari ücret: 2029,50 TL
  • SGDP İşveren hissesi % %24,5: 497,22 TL
  • İşverene toplam maliyeti: 2.526,72 TL
Emekli çalışan ssk primi ne kadar 2018 Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışan bir emekli için işveren brüt ücretin %32'si kadar sigorta primi öder. Destek primine tabi çalışan emekliler için işverenler sigorta prim indirimlerinden yararlanamaz. Dolayısıyla;
  • 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında emekli çalışan birisi için işverenin ödeyeceği en düşük sigorta prim tutarı aylık olarak 549,44 TL olacaktır.(Asgari ücret desteği dahil)
Çalışan emekli maaşından kesinti 2018, ayrıca emekli aylığından kesinti olur mu? 4a SSK kapsamında çalışmaya devam eden bağkur, ssk emeklisinin emekli aylığından ayrıca SGDP kesintisi yapılmaz. Zaten esnaflık yaptığı için maaştan %10 SGDP kesilmesi olayı da 2016 Şubat ayında çıkarılan torba yasa ile kaldırılmıştı. Yani artık çalışan emekli maaşlarından hiç bir şekilde SGDP kesintisi yapılmıyor. SSK, Bağkur, Memur emeklisiyim, 4a SSK kapsamında çalışırsam emekli maaşım kesilir mi 2018? Sosyal Güvenlik Destekleme primine tabi çalışmanız halinde emekli maaşınız kesilmez. Bunun için işverene özellikle emekli olduğunuzu iletmeniz gerekiyor. İşvereninizin de sigorta bildiriminizi "02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar" belge kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekiyor. Eğer işvereniniz sizi "01-Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar" belge kodu ile SGK'ya bildirirse emekli maaşınız kesilir. Sigortalı çalıştım emekli maaşım kesildi, yeniden bağlanması için ne yapmam gerekir? Yukarıda da belirttiğimiz üzere işveren sizi "02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar" belge kodu yerine "01-Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar" belge kodu ile bildirirse takip eden ödeme dönemi başından itibaren emekli maaşınız kesilir. Bu durumda işverenin bağlı bulunduğu SGK'ya dilekçe ile başvurarak sigortalı işe giriş bildirgenizi düzelttirmesi ve hizmet bildirimi yapmışsa bu hizmetlerin de SGDP'ye çevrilmesi için İptal ve Ek aylık prim hizmet belgesi vermesi gerekiyor. İşveren talebi üzerine SGK işveren servisi gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra sizin de tekrar emeklilik servisine emekli maaşınızın yeniden bağlanması için başvuru yapmanız gerekir. Bu durumda emekli maaşınız kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanır. Almadığınız aylıkları toplu olarak alırsınız.
Editör: TE Bilisim