[nextpage title="sayfa-1" ]Şubat 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tebliğ ile SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar beyannamelerinin tek belgede verileceği konusunda prim ve muhtasar hizmet beyannamesi hakkında bilinmesi gerekenler konulu yazımızda bilgi vermiştik. Prim ve muhtasar hizmet beyannamesinin gönderilebilmesi için SGK işyeri sicil numarası ile vergi numarasının eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgiyi resimli anlatım şeklinde sizlere sunmak istedik.[/nextpage] [nextpage title="Sayfa-2" ] Ek-8 muhtasar ve prim hizmet beyannamesi eşleştirme belgesini kimler gönderebilir? Söz konusu bildirimi;
 • E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,
 • Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,
 • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak  internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,
 • elektronik ortamda göndereceklerdir. [/nextpage]
[nextpage title="Sayfa-3" ] Ek-8 SGK ve vergi eşleştirme belgesi elektronik ortamda gönderilecek! Ek-8 SGK ve vergi eşleştirme belgesini İnternet Vergi Dairesi adresinde bulunan “Diğer    Bildirim    ve  Bilgi   Girişlerimenüsünden yapabilirsiniz. İnternet vergi dairesine buradan giriş yapabilirsiniz. Ek-8 SGK işyeri numarası ve Vergi numarası eşleştirme belgesi aşağıdaki gibidir. Ek8 Belgesi Nasıl Doldurulacak? Eek-8 belgesinde;
 • mükellefin vergi kimlik numarası
 • Mükellefin/İşverenin adı soyadı veya ünvanı,
 • işyeri türü,
 • İşyeri kodu,
 • Ünite kodu (Eski kısmına 01 yeni kısmına da 01 yazmanız gerekir.)
 • işyeri sıra numarası (SGK işyeri sicil numarasında eski ve yeni şube kodundan sonra gelen 7 haneli rakamdır. 01 01 0000000 gibi.
 • il kodu (Buraya SGK işyeri sicil numarasında yer alan il kodunuzu başında 0 olacak şekilde yazın. 01 01 0000000 034 gibi.
 • Slt işveren numarası (Eğer alt taşeron iseniz SGK işyeri sicil numarasındaki en son 3 rakamı yazmanız gerekir. Eğer ana firma iseniz ve taşeron değilseniz buraya 000 yazmanız gerekir.
 •  Ayrıca düzenleyen kişinin adı soyadı, TC kimlik numarası bilgileri de belgedede yer alacak.
[/nextpage] [nextpage title="Sayfa-4" ]

Ek-8 SGK sicil Numarası ve Vergi Numarası eşleştirme son tarihi ne zaman?

Ek-8 SGK ve vergi numarası eşleştirme belge gönderme son  tarihi 31 Mart 2017 [/nextpage]