Ege Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 310 sağlık çalışanı alımı yapılacaktır. Başvuru süreleri boyunca ilgili şartları taşıyan adayların bizzat üniversiteye başvuru yapması gerekirken, alım ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

310 Sağlık Çalışanı Alınacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Temmuz ayında yayınlanan ilana göre 310 sağlık personeli alımı yapılacak. Müracaatlar 15 Temmuz 2020 tarihine kadar üniversitenin internet adresinden yapılması gerekiyorken şahsen ya da posta yolu ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Alım yapılacak kadrolar, adetleri ve sağlanması gereken mezuniyet şartları şu şekildedir;
 • Hemşire – 170 kişi – Fakülteden ya da 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak,
 • Hemşire – 50 kişi- Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak. ( En az 1 yıl süreyle Yoğun Bakım deneyimi olmak veya Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.)
 • Sağlık Teknikeri – 3 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Teknikerliği bölümü mezun olmak. ( En az 3 yıl mesleki deneyimi olmak.)
 • Sağlık Teknikeri – 21 Kişi - Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım veya Acil Tıp Teknikerliği bölümü mezun olmak.
 • Sağlık Teknikeri – 3 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği bölümü mezun olmak ( Bu kadroya atananlar Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir.
 • Sağlık Teknikeri – 2 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümü mezun olmak.
 • Sağlık Teknikeri – 5 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümü mezun olmak ( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak .
 • Sağlık Teknikeri – 4 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar bölümü mezun olmak ( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak.
 • Sağlık Teknikeri – 1 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezun olmak ( Organ Nakli Anestezisi konusunda En az 3 yıl mesleki deneyimi olmak).
 • Sağlık Teknikeri – 1 Kişi -Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezun olmak (Robotik Cerrahi Anestezi konusunda eğitimi yada en az 1 yıl deneyimi olmak).
 • Diğer Sağlık Çalışanları – 5 Kişi - Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezun olmak. ( En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak )

Başvuru Yapmak İçin Genel Şartlar

Adayların ilgili pozisyona başvuru yapabilmesi için şu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı kanunda belirlenmiş olan 48’inci maddeye göre gereken şartları taşıyor olmak,
 • Erkek adayların askerlik ile ilişkilerinin bulunmaması, yapmış, muaf ya da tecilli olmak,
 • Lisans mezunu adayların yapacakları başvuru için KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için ise KPSS P93 puan türü temel alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Eczacı kadroları için KPSS şartı aranmamaktadır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru yapmak için gereken belgeler şu şekildedir;
 • Başvuru formu, (üniversite sitesinden ulaşılmaktadır)
 • Diploma fotokopisi ve mezuniyet belgesi (e-devlet onaylı olması yeterlidir)
 • Vesikalık fotoğraf,
 • KPSS sonuç belgesi (2018 yılına ait)
 • Kimlik fotokopisi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,
 • Sadece aranan nitelikler kısmında belirtilen kadrolar için Hizmet Belgesi,
 • Özgeçmiş (eczacı kadroları için geçerlidir.)

Başvuru İçin Gereken Özel Şartlar

 • Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışmaya başlayacaklar ve ilgili süre sonunda sözleşmeleri mücbir sebeplerden ötürü fesh edildiğinde ilgili pozisyona istihdam edilmezler.
 • Başvuru süreci sonunda yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 • Son başvuru tarihi üzerinden 5 iş günü içinde asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere ilgili listeler üniversite internet sayfasından bildirilecekltir.
Editör: TE Bilisim