Devlet Memurlarının Kademe Ve Derece İlerlemesi

Bu yazımızda devlet memurlarının hangi şartlarda kademe ve derece ilerlemesinin yapıldığını, kademe ve derece ilerlemesi işlemlerinin nasıl gerçekleştiği kısaca kademe ve derece ilerlemesi hakkındaki tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

1-Kademe ilerlemesi nedir?

Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

2-Kademe ilerlemesi için gerekli şartlar nelerdir?

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

3-Kalkınmada birinci derece öncelikli yerlerde memurlar için kademe ilerlemesi nasıl uygulanır?

devlet memurlarının kademe ve derece ilerlemesi emekli sandığı

657 Sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.

4-Yıllık izinde geçen süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı?

Kademe ilerlemesi için yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

5-Sekiz yıllık kıdemi olan memurlara ek kademe ilerlemesi için gerekli şart nedir?

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

6-Kademe ilerlemesi ne zaman ve nasıl gerçekleşir?

Yukarıda belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

7-Kademe ilerlemesinde yetkili amir kimdir?

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

 8-Kadrosu olmadığı için üst dereceye ataması yapılamayan memurlara aylıkları nasıl ödenir?

Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.

9-Derece yükselmesi için şartlar nelerdir?

Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

– Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

– Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

– Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

olması şarttır.

10-Derece yükselmesinde onay için yetkili amir kimdir?

Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (657 Sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. belediye çalışanı olarak sürekli sicil notlarım 95-100 olduğu halde G.İ.H sınıfında devam etmekteyim 2013 yılından beri Yazı işler müdür vekili olarak görev yapmaktayım. ancak vekalet ücretlerinden yararlanmıyorum ayrıca 3/3 deyim kadrosu 1 derecede boşalan kadroya vekalet ediyorum asalet ten boş kadroya geçiş yapma imkanım varmı sayğılar

    1. Merhaba
      İstenen şartları sağlamanız durumunda başvuruda bulunabilirsiniz.

  2. Merhabalar, ben 19 eylül 2005 yılında düz lise mezunu olarak devlet memuru oldum 13/3 den başladım. Meslek lisesi mezunu devrelerim 12/2 den işe başladı zaman içerisinde çoğumuz önce  ön lisans sonra lisans bitirdik ancak aramızda ki fark halen devam ediyor. Sorum şu, artık ben lise mezunu değilim onlar da meslek lisesi mezunu değiller hepimiz lisans mezunuyuz ve devreyiz kademe ve derecelerimiz aynı olması gerekmez mi? Konuyla ilgili büyüklerimize, işten anlayanlara sorduğumuzda öğrenim değişikliği olduğu zaman işe başladığın tarihten itibaren işlem yapılır deniyor. Yani 2005 yılında lisans mezununun başladığı dereceden (9/1) başlanarak hesaplanır deniyor. Sizce durum nedir. Saygılar.

  3. Merhaba, ben 18.12.2016 yılında memur oldum. Öncesinde herhangi bir çalışmam olmadı. 10-2 sinden başladım. 26.01.2004 te önlisanstan mezun oldum. 09.03.2004-10.06.2005 aradında askerliği yaptım ve memur olduktan sonra askerliği saydırdım. 18.09.2016 tarihinde 5. derecenin 2. kademesine düştüm. 15.09.2016 itibariyle aldığım lisans diplomasının işlenmesi için bakanlığa gönderdim. Ben normal olarak 4. derece 1. kademeye düşmeyi beklerken terfime sayılamayacağından emsalden vs bahsettiler. Bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyor iyi çalışmalar diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu