Devlet Memurlarının İçin Adaylık Süreci

İlk defa devlet memurluğuna atanan kişiler asil memurluk kadrosuna atanabilmek için belli bir süreçten geçmek ve bu süreçte de başarılı olmak zorundadırlar. Aday memurların adaylık süreci boyunca uyması gereken kurallar, adaylık süreci boyunca memura verilecek eğitimler kısacası devlet memurlarının asil memurluğa geçiş süreci ile ilgili tüm sorularınıza bu yazımızda yanıt bulabileceksiniz.

1-Aday memurluk süreci en az ve en fazla kaç yıl sürebilir?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

2-Devlet memuru aday memur statüsünde iken başka kuruma nakli yapılabilir mi?

Adaylık süreci içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

3-Devlet memurları için adaylık süreci nasıl işler?

aday memurluktan asil memurluğa geçiş süreci

Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

4-Aday memurların eğitim ile ilgili düzenlenlemeleri hangi kurum tarafından yapılır?

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliklerle düzenlenir.

5-Hangi hallerde adaylık sürecinde memurun görevine son verilir?

 Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

6-Aday memurluk sürecinde başarısız olanlar yeniden memurluğa atanabilir mi?

Adaylık devresi içinde veya sonunda ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

7-Aday memurlık sürecinde başarılı olanlar asil memurluğa nasıl atanır?

Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

8-Aday memurluk süreci uzatılabilir mi?

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu