Bu yazımızda devlet memurlarına verilen hastalık izinleri, refakat izinleri hakkındaki merak edilen tüm sorulara yanıt bulabileceksiniz.

Devlet memurlarına uzun süreli hastalıkları için kaç ay hastalık izni verilir?

Devlet memurlarına, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.

Yatarak tedaviler hastalık izin sürelerinde dikkate alınır mı?

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Yukarıda belirtilen izin süreleri uzatılabilir mi?

Yukarıda yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yukarıda belirtilen süreler kadar uzatılır.

Hastalık izni uzatılan memur bu süre sonunda da iyileşmezse nasıl bir işlem uygulanır?

[caption id="attachment_5476" align="aligncenter" width="500"] memurların hastalık refakat izin hakları sağlık kurulu raporu[/caption]

Yukarıda belirtilen sürenin sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Emekli olduktan sonra hastalığı düzelenler yeniden memuriyete alınırlar mı?

Gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olan devlet memurları, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında saldırıya uğrayan ya da kaza geçiren memurlara izin hükümleri nasıl uygulanır?

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalıkları sebebi ile izin hakları kaç aydır?

Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Editör: TE Bilisim