Devlet memurlarının emeklilik şartları

Bu yazımızda ilk defa 5510 Sayılı Kanuna tabi olarak  memuriyet girişi bulunan kadın ve erkek memurların emekli sandığından emekli olması ile ilgili tüm şartları ele alacağız.

01.10.2008 ve sonrasında işe girişi bulunan devlet memurlarının emekli sandığı emeklilik hesabı 5510 Sayılı Kanuna göre yapılmaktadır.

5510 Sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihi ve sonrasında işe girişi bulunan devlet memurlarından kadınlar 58 yaşında erkekler ise 60 yaşında emekli olacaklardır.Fakat 9000 günün doldurulduğu tarihe göre emeklilik yaşı da kademeli olarak artmaktadır.

5510 Sayılı Kanuna Göre Devlet Memurları İçin Kademeli Emeklilik Geçiş Tablosu

İlgili Kanun Kamu Görevlileri 4 (c) Sigortalıları İçin 9000 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az
Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı
Kadın Erkek
5510 01.05.2008 – 31.12.2035 58 60 9000
01.01.2036 – 31.12.2037 59 61 9000
01.01.2038 – 31.12.2039 60 62 9000
01.01.2040 – 31.12.2041 61 63 9000
01.01.2042 – 31.12.2043 62 64 9000
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 9000
01.01.2046 – 31.12.2047 64 65 9000
01.01.2048 65 65 9000

Görüldüğü üzere 9000 gün şartını 2048 yılında yerine getiren devlet memurları 65 yaşında emekli olacaklardır.

Devlet memurlarına aylık bağlanacak istisnai durumlar nelerdir?

Devlet memurlarına:

– 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde,
– Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9000 gün olması halinde,
yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Görevine Re’sen son verilen devlet memurlarına aylık bağlanır mı?

Kamu görevlilerinden, subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re’sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re’sen emekliye sevk edilenlere ise, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsettiğimiz yaş ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle aylık bağlanacak olanlarda yine 5510 sayılı Kanundaki yaş ve prim ödeme gün sayıları tamamlanıncaya kadar, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmek suretiyle yaşlılık aylıkları karşılanır.

Devlet memurları emeklilik başvurularını nereye yapabilir?

memur emekli sandığı kadın erkek 2008 sonrası emeklilik şartları

Kamu görevlileri, emeklilik başvurularını  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapabilmektedirler.

E-devlet üzerinden emeklilik talebi verilebilir mi?

Devlet memurları e-devlet sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuz 4/c tahsis (aylık) talebi seçeneğini kullanarak emeklilik başvurularını yapabilirler.

Emekli başvurusunda memurlardan hangi belgeler istenir?

Görevde İken Emekli Olanlar İçin;

– Dilekçe- Emekliye Sevk Onayı,
– Hizmet Belgesi,
– Öğrenim Durum Belgesi,
– Askerlik Durumu Belgesi,
– Diğer Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi geçen hizmet sürelerini gösterir belge aslı
Açıkta İken Emekli Olanlar İçin;
Yukarıdaki belgelere ilaveten,
– Şahıstan halen ikamet edinilen yerdeki vergi dairesinden veya mal müdürlüğünden alınacak vergi mükellefi olup olmadığına dair resmi yazı.
– Kanuna göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamında hizmetinin olup olmadığına dair birinci derece imzaya yetkili personel tarafından imzalı resmi yazı,
– Görevinden ayrıldıktan sonra göre hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız kapsamına tabi çalışıp çalışmadığına dair kendisi tarafından doldurulacak beyanname.

Emekli aylığı alınan banka değiştirilebilir mi?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.
Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında “4/c banka ve adres değişikliği” seçeneğinden de gerçekleştirilebilmektedir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu