Koronavirüs önlemleri kapsamında işveren ve çalışanların haklarını korumak için getirilmiş olan işten çıkarma yasağı yeni bir karar ile 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte 17 Kasım’dan geçerli olacak şekilde işten çıkarma yasağı 2 ay daha geçerli olacak.

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

Koronavirüs salgını yüzünden işveren ve çalışanların haklarını savunmak amacıyla getirilmiş olan işten çıkarma yasağı Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile iki ay tekrar uzatıldı. Virüs salgının etkisini sürdürmesi ve aynı zamanda ekonomik olarak da zorluklar yaşanması nedeniyle işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılması kararı alındı. Konuyla ilişkin olan cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlük kapsamına girdi. Buna göre kısa çalışma ödeneğinin uzatılması kararı dahilinde, 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenmiş olan geçici 23. Maddede ifade edilen esaslar aynı şekilde korunacak. Bu çerçevede yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle dış etmenlerden oluşan dönemsel durumlar dahilinde zorlayıcı sebepler göz önünde tutularak 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapmış işyerleri için kısa çalışma süresi, 2915 sayılı karar ile birlikte 2 ay daha uzatılmış oldu.

Fesih Kısmında Düzenleme

İş Kanunu’na eklenmiş olan 10’uncu madde de belirtilmiş olan fıkralar dahilinde 17 Kasım’dan geçerli olacak şekilde 2 ay daha uzatıldı. Buna göre söz konusu fıkralarda, her türlü iş ya da hizmet sözleşmesinin, iyi niyet ve ahlak kurallarına uymadığı haller ve benzeri sebepler, iş ya da hizmet sözleşmesinin süresinin sona ermesi, iş yerinin faaliyetlerine son vermesi, iş yerinin kapanması gibi haller dışında olmak üzere çalışan sözleşmeleri sene sonuna kadar feshedilmeyecek. Aynı zamanda yapılan düzenlemede 3 aylık süreyi geçmemek şartıyla, işverenin işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarabileceği ve bu kapsamda da ücretsiz izne ayrılmanın çalışana fesih hakkı vermeyeceği de karara bağlandı. Bu kapsamda işten çıkarma yasağı 2 ay boyunca devam edecek ve iş sözleşmelerinin feshedilmesi de yasaklanacak. Aynı şekilde bu süre kapsamında işverenler ücretsiz izin hakkı da çalışanlarına tanıyabilecekler.
Editör: TE Bilisim