Kamu kurum ve kuruluşlarında iş arayanları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları kapsamında, bakanlık bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanına başvurular 15 Haziran (bugün) tarihi itibarıyla başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı bulunmayan adayların da müracaat edebileceği ilanda, uzman, şehir ve bölge planlayıcısı, mimar, inşaat mühendisi ve harita mühendisi mesleklerinden personel alımı yapılacağı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS puan şartsız personel alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı ilanında, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (15) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Birbirinden farklı mesleklerde yapılan personel alımı ilanında adaylarda aranan genel ve özel başvuru şartları da ilan detaylarında yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile ilgili kanunda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak
  • Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak
  • Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Müracaat İşlemleri

Belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli memur statüsünde çalışabilmeleri için başvurularını, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar, müracaat sırasında istenen belgeler ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile göndermesi gerektiği bildirildi. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruların Bakanlık tarafından kabul edilmeyeceği açıklandı. Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edileceği duyuruldu. Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adayların sözlü sınava çağırılacağı ve birden fazla başvuru yapmış olduğu tespit edilen adayların her iki başvurusunun da geçersiz sayılacağı bildirildi. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı hatırlatıldı.
Editör: TE Bilisim