2021 yılında ceviz yetiştiriciliği devlet desteği bu alanda faaliyet göstermek isteyenler tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından ceviz yetiştiriciliği yapmak isteyenlere destek ve kredi imkânları mevcuttur. Özellikle ceviz bahçesi kurmak için sunulan destekler büyük yarar sağlamaktadır.

Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Destekleri

Ceviz yetiştiriciliğinde devlet destekleri bu alanda faaliyet gösteren çiftçileri desteklemek için verilmektedir. Ceviz yetiştiriciliği yapmak için sağlanan devlet destekleri sertifikalı ceviz fidanının kullanılması halinde üreticilere dekarda 100 ile 280 TL arasında, IPARD kapsamında ise yüzde 65 oranında hibe desteği sunulmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı da ceviz üreticilerine sertifikalı fidan desteği kapsamında sertifikalı ve standart aşılı fidan kullanılması halinde 280 TL’yi bulan destek sunuyor. Aynı zamanda dekar başına 19 lira mazot desteği de yine devlet tarafından verilmektedir. Organik tarım kategorisine giren faaliyetlerde dekar başına 20 ile 40 TL arasında destek, iyi tarım uygulaması kapsamında ise dekar başına 15 ile 30 TL arasında ödeme yapılmaktadır. Kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında ise ambalaj paketleme, depolama gibi ceviz yetiştirme ile ilgili projelerde toplam tutarın yüzde 50’sine hibe desteği sunulmaktadır. Bu desteklerin yanında modern basınçlı sulama sistemleri, iyi tarım, organik tarım uygulamaları, yurt içi sertifikalı fidan üretimi ve kullanımı alanlarında düşük faizli krediler de sunularak ceviz yetiştiricilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda küçük aile işletmesi kapsamında ceviz üretmek isteyenler ve ÇKS kaydı olup toplam üretimi 5 dekara kadar olan faaliyetler için de dekar başına 100 TL destek yine devlet tarafından sunuluyor.

Sıfırdan Ceviz Bahçesi Kuranlara Devlet Destekleri

Sıfırdan kurulacak ceviz bahçelerine devlet desteği verilmektedir. Bu desteğin temel amacı tarımsal faaliyetlerin arttırılması, işlenmekte olan tarım arazilerini çoğaltmak ve ceviz üretimini de üst seviyeye çıkarmaktır. Aynı zamanda devlet desteğinin amacı ceviz üretiminde yurt içine yeterli hale gelmek ve diğer ülkelere de ihracat yapabilmektir. Ceviz yetiştiriciliğinde temelde iki türlü destek sunulmaktadır. İlk kısım geri ödemesiz yani hibe olarak sunulmakta olup diğeri kredi yani geri ödemeli şeklinde verilmektedir. Baştan ceviz yetiştiriciliği yapmak isteniyorsa bu durumda mutlaka proje olması gerekmektedir. Dikim yapılacak olan alanda toprak analizi yapılmalıdır çünkü her toprak ceviz yetiştirmek için uygun olmayabilmektedir. Toprağın koşullarına uygun olmaması destek almanızı da engelleyebilecektir. Bölge iklimi, dikim yapılacak olan alan büyüklüğü, merkeze yakın olması, elektrik ve su gibi etmenlerin de olması projede belirtilmesi gerekmektedir. Projenin uygunluğuna göre devlet desteği verilmektedir. Devlet desteği ceviz yetiştiriciliğinde hibe olarak alınacaksa iki türlüdür; ilk başta ceviz bahçesi kuracak olanlara sunulan hibe ve daha sonra mazot, gübre ve benzeri giderlerin karşılanması için sunulan destek. Sıfır kurulumda devlet tarafından dönüm başına 1000 TL destek almak mümkündür ancak bunun için projenin onaylanması gerekmektedir. Projenin onaylanması için destekleme şartları şu şekildedir; destekleme için ilk aranan şart ÇKS kaydının olmasıdır. Bunun yanında başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tarihler aralığında yapılmalıdır. Başvuru esnasında mutlaka proje sunulmalı ve fidanların da sertifikalı olduğu beyan edilmelidir. Projeye başvuru sonrasında görevliler tarafından ilgili proje alanında incelemeler yapılmakta ve projenin uygun görülmesi halinde dekar başına belirlenecek tutarda devlet desteği sağlanmış olacaktır. Bahçenin kurulumu sonrasında ise devlet tarafından çiftçilere sunulan diğer desteklerden de yararlanmak mümkün hale gelecektir.

Ceviz Yetiştiriciliği Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Ceviz yetiştiriciliği desteği almak için başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım İl ya da İlçe müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Müdürlüklere yapacağınız başvurularda sıfırdan bahçe kurulumu söz konusu ise mutlaka projenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Projede toprak analizlerinden diğer gerekli olan etmenlerin de uygunluk taşıması gerekmektedir. Başvurular ise her yıl bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılmalıdır.

Ceviz Yetiştiriciliği Kolay Mıdır?

Ceviz yetiştiriciliği yapmak isteyenler için ceviz yetiştiriciliği kolay mı sorusu da önem taşıyor. Ceviz temelde çok uzun yıllar yaşadığı için tercih edilen bir ağaç türü olmaktadır. Dikim sonrasında genelde daha az bakım ister ve uzun yıllar ceviz sağlayarak üreticiyi memnun edebilmektedir. Ancak ceviz yetiştiriciliği için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Yapılacak olan ilk iş ağaç için uygun ekolojik özelliklerin sağlanmasıdır. Güçlü köklere sahip olacak toprak derinliğinin en az 2 metre şekilde açılması ilerisi için uygun olacaktır. Bunun yanında taban suyuna da dikkat edilmelidir. Ceviz yetiştiriciliği için en zor noktaların başında taban suyu gelmektedir. Taban suyu yüksek olan yerlerde ceviz ağacı gelişimini durdurur ve kısa sürede de kurumaya başlar. Ayrıca iklim konusunda da ceviz ağacı hassasiyet taşır. Hem yüksek hem de düşük sıcaklara karşı hassastır. Özellikle çok sıcak olan bölgelerde yetiştirilmesi cevizlerin olgunlaşmadan kurumasına neden olabilmektedir. Aynı şekilde aşırı soğuklar da kendisine zarar verebilecektir. Toprak konusu da hassasiyet gerektiren bir noktadır. Toprak sertliği derecesi 6,5 – 7,5 PH arasında olması gerekmektedir aksi halde ceviz verimli bir şekilde büyümeyecektir. Sunulan devlet desteklerinden yararlanmak için bu noktalara mutlaka dikkat edilmeli ve projenin onaylanması için bu koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ceviz yetiştiriciliği yapmaya uygun olmaması gerekçesiyle ceviz yetiştiriciliğinde devlet desteği verilmemektedir. Sadece destekler için değil aynı zamanda kredi imkânları da projeye göre değerlendirilmektedir.
Editör: TE Bilisim