Yıllık izinler işçinin çalışma süresine göre ve 4857 Sayılı İş kanununa göre belirleniyor. Yıllık izin yönetmeliği gereği SSK kapsamında çalışanların yıllık izin hakları belirlenirken 4c emekli sandığı kapsamında çalışan devlet memurlarının senelik izin hakları ise 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa göre belirlenmektedir. Bu yazımızda 2018 memurların yıllık izin süreleri ve 4a SSK kapsamında çalışan işçilerin yıllık izinleri konusunda detaylı bilgi bulabilirsiniz.  2018 SSK kapsamında çalışan işçilerin yıllık izin hakları İşyerindeki çalışması en az 1 yıl olan çalışanların 4857 Sayılı iş Kanunu gereği yıllık izin hakları doğmaktadır. Çalışan yıllık izin hakkından vazgeçemez, karşılığında para alamaz. Kıdeme göre izin hakkı şu şekildedir;
  • İşyerindeki çalışması 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olan işçiler senelik 14 gün,
  • İşyerindeki çalışması 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 21 günden,
  • 15 yıl ve daha fazla çalışması olanlara ise 26 günden az izin kullandırılamaz.
Yer altında çalışanların yıllık izin hakları 2018
  • İşyerindeki çalışması 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olan işçiler senelik 18 gün,
  • İşyerindeki çalışması 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 25 günden,
  • 15 yıl ve daha fazla çalışması olanlara ise 30 günden az izin kullandırılamaz.
Çocuk işçiler ile 50 yaş üzeri çalışanların yıllık izin hakları Çalışma süreleri yukarıda belirtilenden az olsa da 18 yaş altındaki çocuk işçiler ile 50 yaş üzeri çalışana verilecek yıllık izin hakkı 20 günden az olamaz.  Yıllık ücretli izin hakkı parça parça kullanılabilir mi? Yapılan don değişiklik ile birlikte çalışan bir kısmı 10 günden az olmamak kaydı ile kalan izin haklarını istediği kadar bölerek kullanabilir. 2018 memurların yıllık izin hakları Memuriyette en az 1 yılın tamamlanmış olması kaydı ile;
  • 1-9 yıl arası kıdemi olan devlet memurları 20 gün,
  • 10 yıldan fazla kıdemi olan devlet memurları ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanma hakkına sahiptir.
Memurlar amirlerinin onayını almak koşulu ile yıllık izin hakkını istediği kadar bölerek kullanabilir. öğretmenlerin yıllık izin hakkı var mı? İdari kadro haricinde çalışan öğretmenlerin yıllık izin hakkı yoktur. Ancak Müdür yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü v.s. kadrosunda çalışanlar yukarıda belirtilen sürelerde yıllık izin kullanma hakkına sahiptirler. 2018 yıllık izin ücreti Yıllık izninizi kullanmadan iş çıkışınız verildiyse kullanılmayan yıllık izin süreleri için işveren çalışana net maaşı tutarında ödeme yapmak zorundadır. 2018 yılında bir günlük asgari yıllık izin ödemesi net olarak 50 TL civarıdır.  Yıllık izin için işyerine verilecek dilekçe örneği Yıllık izin kullanmak istiyorsanız bunu işvereninize yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Yıllık izin alacağında zaman aşımı süresi nedir? 01.07.2012 tarihinden sonraki yıllık izin hakları için 10 yıl, öncesi için zaman aşımı süresi 5 yıldır.
Editör: TE Bilisim