Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun Tasarısı ile çalışanların maaşlarından Bireysel Emeklilik için zorunlu olarak katılım payı kesilecek. Zorunlu Bes Sistemi kimler için zorunlu olacak? Kimlerden BES katılım payı kesilecek? Sadece SSK' lı çalışanlardan mı kesilecek yoksa memurlardan da Zorunlu Bes katkı payı kesilecek mi? İşte yeni BES sistemi ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Kimler Zorunlu BES' li Olacak?

[caption id="attachment_7438" align="alignleft" width="300"]zorunlu bes bireysel emeklilik katkı payı 2016 zorunlu bes bireysel emeklilik katkı payı 2016[/caption] 45 yaşını doldurmamış olmak koşuluyla:
  • -Türk Vatandaşı olanlar,
  • -Bir işverene bağlı olarak ücret karşılığı hizmet akdine tabi çalışan 4/1-a kapsamındaki eski adıyla SSK kapsamındaki sigortalılar,
Zorunlu olarak Bireysel emeklilik sisteminde dahil edilecek. Sigortalılar Zorunlu Olarak Hangi Sigorta Şirketine Bes Primi Ödeyecek? Sigortalılar adına işverenin BES primi ödeyeceği sigorta şirketi Hazinece belirlenecek ve uygun görülen şirketlerde sigortalı adına hesap açılacak. Zorunlu Bes Sistemi İle İlgili Düzenlemeleri Kim Yapacak? Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilecek sigortalıları, işverenleri belirlemekle yetkili olan kurul Bakanlar Kurulu olacak.

Zorunlu Bes Katkı Payı Ne Kadar Olacak?

Zorunlu BES katkı payı sigortalının prime esas kazancının %3 ü oranında olacak. Bu durumda 2016 yılında asgari ücretli çalışan birisinden örnek verdiğimizde 1647*3/100 =49,41 T.L. kesilmesi gerekmekte. İşverenin Zorunlu Bes Primini Son Ödeme Tarihi Nasıl Belirlenecek? Zorunlu BES primi işveren tarafından en geç sigortalının maaş ödeme gününü takip eden iş gününde belirlenen sigorta şirketine ödenmelidir. İşveren Zorunlu BES Primini Geç Öderse ya da Hiç Ödemezse Cezai Yaptırımı Ne Olacak? İşveren, zorunlu BES sigorta primini geç ödemesi ya da hiç ödememesi halinde sigortalının parasal kayıplarından sorumlu olacak. İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacak. Sigortalı Talebi Halinde Zorunlu Ödenen BES Tutarının Üzerinde Ödeme Yapabilir mi? Sigortalı talebi halinde belirlenen zorunlu BES prim tutarının üzerinde bir prim ödeyebilir. Sigortalı Zorunlu BES'ten Nasıl Ayrılacak ya da Vazgeçecek? Sigortalılar isterse emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirilme tarihinden 2 ay içerisinde sistemi terk edebilecek. Cayma Halinde Sigortalı Adına Ödenen Zorunlu BES Primleri Sigortalıya İade Edilecek mi?

Sigortalının bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ayrılma talebinde bulunması halinde kendisi adına kesilen BES primlerinin 10 iş günü içerisinde kendisine iadesi gerekmektedir.

Zorunlu BES'te Ödemeler Ara Verme Hakkı Olacak mı?

Sigortalılar dilerlerse ödemelere belli süreyle ara verebilecek.

Zorunlu BES'e Devlet Katkısı Olacak mı?

Sisteme ilk girişte sigortalının cayma hakkını kullanmaması halinde devlet tarafından 1000,00 TL tutarında katkı sağlanacak. Bakanlar Kurulu gerekli görmesi halinde bu tutarı yükseltebilecek ya da düşürebilecek.

Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

İşyeri Değişikliği Halinde Zorunlu BES Primi

Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak.

Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak.

Zorunlu BES'te Sigorta Şirketleri Ödemelerden Kesinti Yapacak mı?

Şirketlerce, fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak.

Sigortalılar İçin Zorunlu BES Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Editör: TE Bilisim