Artık çalışanları toplu olarak bir işyerinden diğer işyerine nakil etmek çok kolay. İşe giriş bildirgelerini ve ya işten çıkış işlemlerini SGK'nın yeni uygulaması ile kolayca yapabilirsiniz. Nakil halinde sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi işlemleri Nakil edilen sigortalıların işe giriş bildirgesinin sigortalı işe giriş bildirgesi uygulamasında “İstisnai Durum Bildirim Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneğinin kullanılarak yapılması gerekmektedir. Nakil edilen sigortalının işten ayrılış bildirgesinin de yine uygulama içinde açılan işten ayrılış bildirgesi kısmında açılan "16-Nakil" seçeneğinin kullanılarak yapılması gerekmektedir. Nakil edilen çalışanın işten ayrılış ve işe giriş işlemleri için yapılması gerekenler aşama aşama şu şekilde Nakil yoluyla yeni işyerine aktarılacak olan sigortalı için öncelikle işten ayrılış bildirgesini vermeniz gerekiyor. İşten ayrılış bildirgesini verirken aşağıdaki aşamaları takip etmelisiniz.
  • Öncelikle nakil yolu ile aktaracağınız çalışanın işten ayrılış bildirgesini girmeniz gerekiyor.
  • İşten ayrılış nedenini "16-Nakil" ve işten ayrılış menüsünde ise sigortalının aktarılacağı yeni işyeri sicil numarasının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil" menüsünün kullanılarak sisteme girilmesi gerekmektedir.
  • Bu alana aynı işverenin işyeri sicil numarasını 26 haneli olarak girmeniz gerekiyor. (“Mahiyet kodu” 1 hane, “İşkolu kodu” 4 hane, “Ünite kodu” 4 hane, “Sıra numarası” 7 hane, “İl kodu” 3 hane, “İlçe kodu” 2 hane ve “Kontrol numarası” 2 hane, “Aracı kodu” 3 hane)
İşten ayrılış verdikten sonra sıra yeni işyerinde işe girişleri yapmaya geldi. Nakil yolu ile gelen sigortalı için işe giriş işlemleri için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor;
  • Çalışanın nakil olarak geldiği yeni işyerinden işe giriş bildirgelerini vermeniz gerekiyor.
  • “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta  müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneğini işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil” alanına işyerinin 26 haneli işyeri sicil numarasını yazmanız gerekiyor.
Aynı işverenin işyerleri arasında nakil yolu ile aktarımı yapılabilmesi için her iki işyerinin yetkili T.C.kimlik numarası ya da tüzel kişiler için vergi numaralarının aynı olması gerekmektedir. Eğer aynı değilse ya da bilgiler güncel değilse sistem tarafından işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Nakil seçeneğinin kullanılabilmesi için
  • Çıkış yapılacak işyeri ile giriş yapılacak işyerinin aynı işverene ait olması,
  • İşyerlerinin aktif olması,
  • Nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için işe giriş tarihinin işten ayrılış tarihinden hemen sonraki gün olması gerekmektedir.
Kamu işyerleri için eski sistem kullanılmaya devam edilecek "1" ve "3" ile başlayan kamu işyerleri için nakil işlemlerine eskiden olduğu gibi devam edilecek. Çünkü kamu işyerlerinde vergi numaraları farklılık göstermekte.Dolayısı ile nakil işlemi yapılamayacaktır. SGK Güncel işten ayrılış kodları nelerdir? Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış kodları şunlardır;
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- Ohal/ KHK
İşe giriş bildirgesi geç verme cezası nedir? İşe giriş bildirgesinin en geç sigortalının işe giriş tarihinden önceki güne kadar verilmesi gerekir. Yeni tescil edilen işyerlerinde işe giriş bildirgesinin son veriliş tarihi ise tescil tarihinden itibaren 1 aydır. İşe giriş bildirgesinin geç verilmesi halinde sigortalı başına brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Eğer işe giriş bildirgesini son veriliş tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde verirseniz ve uygulanan idari para cezasını size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde öderseniz bu durumda sadece 4/3'ünün 1/4'ünü ödersiniz. Bir aylık süreyi geçirmeniz ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz halinde ise 1/4 oranında indirim yapılır. İşten ayrılış bildirgesi geç verme cezası nedir? İşten ayrılış bildirgesinin çalışanın işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 10'uncu güne kadar verilmesi gerekiyor. Eğer 10 günlük süreden sonra verirseniz sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/10'u tutarında idari para cezası uygulanır.
Editör: TE Bilisim