Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belediye bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alımı yapılacağı yer aldı. Belediyede itfaiye eri olarak görev yapmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da ilan detaylarında açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 60 puan alan adayların müracaat edebilecekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alımı ilanına başvuru tarihleri de açıklandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yalnızca erkek adaylar arasında yapılacak itfaiye eri alımı ilanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan ilanda, başvuruda bulunmak isteyen itfaiye eri adaylarında Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirtilen puan türünde 60 puan alma şartının arandığı açıklandı. Bunun yanı sıra adaylarda aranan başvuru özel ve genel şartları da duyuruldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak 50 itfaiye eri alımı ilanına başvuruların 17 Temmuz tarihinde başlayacağı ve müracaat işlemlerinin adaylar tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne şahsen yapılması gerektiği bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Başvuru Genel Şartları

Resmi Gazete’de yayımlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alımı ilanında, erkek adaylar arasından yapılacak 50 itfaiye eri alımına başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
 • Meslek Yüksekokulların Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İlk ve Acil Yardım Ön Lisans programlarından birinden mezun olmak
 • 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla en az 1.67 metre olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo ölçümleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından ilan edilen 50 itfaiye eri alımı ilanına başvuruların 17 Temmuz tarihinde başlayacağı açıklandı.
Editör: TE Bilisim