Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 161 sağlık personeli alınacak. Alımların KPSS üzerinden değerlendirileceği ilana başvurular, 20 Temmuz 2020 tarihine kadar kabul edilecek. Aynı zamanda başvuru yapacak adayların 35 yaşını da geçmemiş olması gerekiyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımına Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların ilgili pozisyonlara başvuru yapmaları için şu adımları takip etmeleri gerekmektedir;
 • Başvuru işlemleri sadece Bursa Uludağ Üniversitesi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Şahsen ya da posta yolu ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların ilanın yayınlanmasından yedi gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Pozisyona başvuru yapacak adaylar için sisteme istenen belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.
 • Sisteme yüklenecek belgelerin gerçeğe aykırı olması ya da hatalı bilgi içermesi halinde başvurular iptal edilecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilmektedir. Birden fazla başvuru yapılması halinde her başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapan adaylar için mezuniyet belgelerinin ve diplomalarının kontrolü sağlanacaktır. İlgili kadroya uygun diploma gerekmektedir, pozisyon dışındaki bölümlerden mezun olanlar geçersiz başvuru sayılacaktır.
 • Adayların sistem üzerinden yapacakları başvurularının yükümlülükleri kendilerine aittir, sisteme başarılı bir şekilde başvuru yaptıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 • Başarılı bir şekilde başvuru yapan adayların “başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır,” yazısını görmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru yapılacak bölümler şu şekildedir;
 • Hemşire, 100 adet; Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
 • Eczacı, 3 adet; Eczacılık lisans programından mezun olmak.
 • Psikolog 4 adet; -Psikoloji lisans programından mezun olmak. -Nöropsikolojik testi MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve erişkin zekâ testleri konusunda sertifikaya sahip olmak.
 • Diyetisyen, 3 adet; Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak.
 • Biyolog, 1 adet; Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Fizyoterapist 3 adet; -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. -En az 120 saatlik alt ve üst ekstremite Manuel Lenf Drenajı-Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda en az 1 yıl klinik deneyimini belgelemek.
 • Ergoterapist İş ve Uğraşı Terapisti; Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak, Dil ve Konuşma Terapisti; Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programından mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınan ve değerlendirme sonucu atanabilecek durumda bulunduğunu belgelemek.
 • Çocuk Gelişimci; Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programından mezun olmak.
 • Sağlık Teknikeri, 28 adet; Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak, Radyoterapi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programından mezun olmak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu genel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans mezunu adaylar için 2018 yılı KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan almak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması,
 • Türk Ceza Kanunu’nda 53’üncü maddede belirtilen suçlardan affa uğranılmış olsa bile mahkum olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malullük, yaşlılık ya da emeklilik aylığı almamak,
 • Herhangi bir neden ile kamu haklarından mahrum olmamak, KHK ile ihraç edilmemek,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda 4/B kapsamında çalışmıyor olmak,
 • Bilgilerin hatasız ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır.
Editör: TE Bilisim