Bilindiği üzere Sigortalı işe giriş bildirgeleri elektronik ortama geçmeden önce elden verilmekte ve sigorta sicil numaralarının takibi dosya üzerinden manuel takip edilmekteydi. Hal böyle olunca ve kontrol imkanı da bulunmayınca SSK kapsamında farklı işyerlerinde ya da farklı şehirlerde çalışanlara birden fazla SSK sicil numarası verilmesi gibi bir durum oluşmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sigortalı işe giriş bildirgeleri elektronik ortamdan T.C. kimlik numarası ile verilmeye başlanınca bir kişiye birden fazla SSK numarası verilmesi durumu da son buldu. Kontrolü zaten sistem tarafından yapılmakta daha önce SSK girişi varsa sigortalı aynı sicil numarası üzerinden SSK’ya prim ödemeye devam etmektedir.

Peki birden fazla SSK sicil numarası olanlar ne yapmalı? SSK sicil numaralarını tek dosyada ve sicil numarasında birleştirmek için nasıl bir dilekçe verilmeli? İşte cevabı:

Bir sigortalıya birden çok sigorta sicil numarası verilmesi

[caption id="attachment_5675" align="aligncenter" width="500"] 4a ssk birden fazla numarası olanlar birleştirme[/caption]

Bir sigortalıya birden fazla sigorta sicil numarası verilmişse, bu sigortalının ilk çalışması dolayısıyla verilen sicil numarası ipka (geçerli), sonraki çalışmaları ile ilgili sicil numaraları iptal edilmektedir. Ancak, tahsis işlemi yapılmış dosyalara ait sonradan tespit edilen sicil numarası, sigortalının ilk çalışması dolayısıyla verilmiş olan numaralardan olsa dahi iptal edilerek, tahsis gören sigorta sicil numarası ipka(geçerli) sayılmaktadır.

Birden fazla SSK sicil numarası bulunan sigortalıların sicil numaralarını birleştirmesi ve T.C. Kimlik Numaralarına işlenmesi için aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe ile en son çalışmalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Birden çok sigorta sicil numarası verilen sigortalıların iptal-ipka işlemleri sigortalının en son hizmetinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezleri’nce mükerrer sigorta sicil numaralarının aynı ya da değişik ünitelerce verildiğine bakılmaksızın, gerek iptal edilecek gerekse geçerli sayılacak sigorta sicil numaralarının aynı kişiye ait olup olmadığı araştırılmakta, sigorta sicil numaralarının aynı sigortalıya ait olduğunun anlaşılması halinde, iptal-ipka işlemi yapılmaktadır.

Birden fazla SSK sicil numarasının tek numarada birleştirilmesi için dilekçe örneği

 

T.C.

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

    …..………...Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

                  …..………...Sosyal Güvenlik Merkezine

  ……………………sigorta sicil numarası ile en son Müdürlüğünüz dahilinde çalışmaktayım. Aşağıda belirttiğim sigorta sicil numaralarımın birleştirilerek ipka sicil numaramın tarafıma bildirilmesini arz ederim.

                                                                                 …/…/20…

                                                                                                                                                    Adı Soyadı İmza  
T.C. Kimlik No                                  (Sosyal Güvenlik Sicil No) :  
Mevcut Sicil Numaraları              :  
Adres :  
       
Editör: TE Bilisim