BİNA İNŞAATLARI VE İHALELİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK HESABI NASIL YAPILIR

Bilindiği üzere bina inşaatlarında ve ihaleli işlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan iş için kanunda belirtilen asgari tutarlarda işçilik bildirimi yapmak gerekmektedir.İşte Sosyal Güvenlik Kurumuna bu işler için çalıştırılan işçiler adına en az bildirimesi gereken prime esas kazan asgari işçilik olarak tanımlanır.Bu yazımızda asgari işçilik hesabının nasıl yapılacağı ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

Özel Bina İnşaatlarında asgari işçilik hesabı nasıl yapılır?

Bilindiği üzere her yılın başında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından bina inşaatlarının maliyet hesabında kullanılmak üzere “MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLER” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.Bina inşaatı için bildirilecek asgari işçilik hesabında bu birim maliyetlerin önemi çok büyüktür.Şöyle ki bu maliyetler geç belirlendiğinde asgari işçilik hesabı yapılamamaktadır.

BİNA VE İHALELİ YAPIM İŞLERİ ASGARİ İŞÇİLİK HESABI

Bir bina inşaatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek asgari işçilik hesabı basit şekilde şöyle yapılır:

Bina toplam metrekaresi*bina yapı birim maliyeti*(Yapı sınıfı karkas ise 6,75 ile kargir ise 9 ile çarpılır)/100 

Yukarıdaki formül ile bina inşaatımız için Sosyal Güvenlik Kurumuna ne kadar asgari işçilik bildiriminde bulunacağımız hesabını basitçe yapabiliriz.

Örnek: Ali Bey’in kendisine ait toplam 250 metrekare bir inşaatı bulunmaktadır.Ali Bey 01.10.2014 tarihinde bina inşaatında işçi çalıştırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri dosyası tescil ettirmiş ve 15.05.2015 tarihinde inşaat bitim dilekçesi vererek inşaatı için ilişiksizlik belgesi talebinde bulunmuştur.

Not:Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıllardan sonra bitirilmiş inşaatlarda ise maliyetinin inşaatın bitirildiği yıldan bir yıl  Önceki yıla ait m² birim fiyatı esas alınır.

Ali Bey ‘in evi 250 metrekare sobalı ve karkas bir evdir.Bu durumda Ali Bey’in inşaat sınıfı 3/A’dır.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 2014 yapı birim maliyetlerine göre 2014 yılında 3/a sınıfı bir dairenin m2 birim maliyeti 550,00 T.L’dir.

Bu durumda Ali Bey’in bu inşaatı için yukarıda verdiğimiz formüle göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gereken asgari işçilik miktarı:

(Ali Bey inşaata 2014 yılında başladığı ve 2015 yılında bitirdiği için 2014 yılı yapı birim maliyetleri hesaplamada baz alınır.)

250*550*6,75/100=9.281,25 T.L tutarında asgari işçilik bildirimi yapılması gerekmektedir.Şimdi kafamızda şu soru oluşmakta doğal olarak.9.281,85 T.L’nin tamamını mı ödeyeceğiz?

Tabi ki hayır.Yukarıda belirttiğimiz tutar brüt tutardır.İşveren yani bina inşaatı sahibinin cebinden çıkacak tutar ise yukarıdaki brüt ücretin %37,5’udur.Dolayısıyla Ali BEY’in cebinden çıkacak tutar 9.281,85*37,5=3.480,70 T.L’dir.Bu tutar indirimsiz tutardır.Eğer Ali BEY inşaatta teşvikten faydalanabilecek bir sigortalı çalıştırırsa prim oranı yarı yarıya düşebilir.

BİNA İNŞAATLARINDA TEŞVİK NASIL ALINIR BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İhaleli işlerde asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır

İhaleli işlerde inceleme özel bina inşaatlarından farklı olarak;

İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenen Katma değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil, toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır.

Birden fazla iş yapılan ihaleli işler için asgari işçilik hesabı nasıl yapılır?

İhaleli iş birden fazla konuyu kapsıyor olması,her bir iş için işçilik oranının bilinmesi halinde,inceleme işverenin bu husustaki yazılı talebi ile,bu işlerin en yüksek asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır

Adam Gün sayısı belli olan ihaleli işler için asgari işçilik hesabı yapılmaz

İhale makamı ile yapılmış olan sözleşmede çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin sigortalı yapılıp yapılmadığı, ücret bordrolarının usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve defter kayıtlarına intikal edip etmediği, bu işçilerin prime esas kazançlarının ve prim ödeme gün sayılarının kuruma bildirilip bildirilmediği kontrol edilir.Eğer ihale makamından SGK’ya bildirilen çalışan kişilere ait bilgiler işveren tarafından yapılan bildirim ile aynı ise bu işler için asgari işçilik hesabı yapılmaz.

Adam gün sayısının belli olmadığı İhaleli işlerde asgari işçilik hesabı nasıl yapılır?

İşçilik hesaplaması yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün veya geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar SGK’ya yapılmış olan işçilik tutarı esas alınır

Adam gün sayısının belli olmadığı ihaleli işler için işi yapan yükleniciye ödenen kdv hariç istihkak tutarı üzerinden SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunur.

KDV hariç ödenen toplam istihkak tutarı yapılan işin asgari işçilik oranı ile çarpılarak ödenmesi gereken asgari tutar bulunur.

Yani ihaleli işler için SGK’ya bildirilecek asgari işçilik şu şekilde hesaplanmakta:

Toplam KDV hariç istihkak tutarı*yapılan iş için belirlenen asgari işçilik oranının %25’i/100

Bu formülle yapılan iş için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gereken en az işçilik tutarı brüt olarak hesap edilir.

İşi yapan yüklenicinin ödeyeceği tutar da çıkan brüt tutarın %37,5 oranında hesaplanır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu