Daha önce BTR olarak görevlendirilen öğretmenler 18 saatten fazla ek ders alamıyorlardı. Fakat yeni açıklama ile 30 saate kadar ek ders alabileceklerini belirttikleri anlaşılıyor. Okul yöneticileri bu konuda görüş isteyerek hareket edeceklerdir fakat biz yine de duyuralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 19.04.2016 tarih ve 4414254 sayılı yazıları ile şu açıklamayı yapmıştır: "30/12/2015 tarih ve 30706984 yazısında belirtilen Fatih Projesi BT rehberliği görevlendirme esaslarının 10. maddesinde; "Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir". denilmektedir. İlgili maddede de belirtildiği gibi "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevi eğitim öğretim saatleri içerisinde yapılan bir görevdir ve eğitim öğretim saatleri dışında yapılacak olan başka eğitim faaliyetlerinin de kendi mevzuatı doğrultusunda yapılabileceği açıkça ifade edilmektedir." "Bu çerçevede, bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırıldıkları belirtilen öğretmenlerden hizmet içi eğitim kapsamında ayrıca ders verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunması halinde buna bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunmaması halinde ise Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Hizmet içi eğitim faaliyetleri" başlıklı 7. maddesindeki; "(1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir." hükümleri çerçevesinde ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."
Editör: TE Bilisim