Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesinde daimi olarak çalışacak işçi alımı gerçekleştirilecek. Adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları şartı aranırken, başvurular 24 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşçi Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece İŞKUR internet sitesi üzerinden 24 Temmuz mesai bitimine kadar yapılacaktır. Bunun dışında şahsen ya da posta yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Her aday ilan edilen kadrolar kapsamında sadece bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru sonrasında üniversite tarafından ek belge talep edilebilecektir, bu kapsamda ibraz edilmesi gereken belgeler;
 • Nüfus kimliği fotokopisi,
 • Mezuniyet durumunu gösteren belge ya da diploma,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,
 • Görevini yapmaya engel olmadığını gösteren sağlık raporu.
 • Adayların başvuru yapabilecekleri pozisyonlar ve şartlar şu şekildedir;
 • Temizlik Hizmetleri; En az ilköğretim en çok ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, Temizlik Hizmetlerinin yürütülmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamak, üniversitenin iç ve dış mekanlarında ve üniversiteye bağlı merkez ve ilçe birimlerinde çalışmayı kabul etmek, İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış olmak,
 • Güvenlik ve Koruma Hizmetleri; En az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması, Vardiyalı çalışmayı kabul etmek, Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak,
 • Bakım Onarım ve Teknik Destek; Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak, Bakım ve onarım hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak, İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış olmak,
 • Elektrikçi; Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak, Bakım ve onarım hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak, İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış olmak, üniversiteye bağlı bağlı merkez ve ilçe birimlerinde çalışmayı kabul etmek gerekmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşçi Alımı Genel Şartları

Adayların ilgili bölümlere başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Halihazırda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiklerinin olmaması,
 • Kasten işlenen suçlardan ötürü 1 yıl ya da daha üzeri hapis cezasına çarptırılmamak,
 • Affa uğranılmış olsa bile Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından hüküm giymemek,
 • Milli güvenlik yapısına ve güvenliğine karşı faaliyette bulunmamak, terör örgütlerine üye olmamak, terör örgütleri lehinde propaganda yapmamak,
 • Çalışılan kurumdan disiplin gereğince ihraç edilmemek,
 • Görevini yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak,
 • Belirtilen asgari mezuniyet şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.
 • Başvurular noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek olup kura sonucunda hak kazanan adaylar için üniversitede ilgili birimlerde görüşmeler yapılacaktır. Görüşmeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar çalışmaya başlayacaktır.
Editör: TE Bilisim