Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında Niğde ili Bağlama Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan memur alımı ilanı da yer aldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirtilen puan türünde en az 70 puan alan adayların başvuruda bulunabileceği açıklanan Bağlama Belediye Başkanlığı kamu personeli alımı ilanında başvuru tarihleri de bildirildi. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel şartlarının yanı sıra müracaat sırasında adaylardan istenen belgeler de Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanında belirtildi. Niğde ili Bağlama Belediye Başkanlığı KPSS 70 puanla kadın – erkek adaylar arasından memur alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında erkek kadın KPSS 70 puan alan adayların başvuru yapacağı memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan kamu personeli alımı ilanında Niğde ili Bağlama Belediye Başkanlığı’nın kendi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 9 adet muhasebeci alımı yaptığı açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanını değerlendirmek ve kamu kurumlarında daimi olarak 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi memur olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren Bağlama Belediye Başkanlığı kamu personeli alımı ilanında ayrıca bu ilana başvuruda bulunacaklarda aranan genel müracaat koşulları da yer aldı.

Bağlama Belediye Başkanlığı Memur Alımı İlanı

Resmi Gazete’de yayımlanan muhasebeci memur alımı ilanında, “Bağlama Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bağlama Belediye Başkanlığı Muhasebeci Alımı Başvuru Genel Şartları

Niğde ili Bağlama Belediye Başkanlığı bünyesinde daimi olarak memur statüsünde çalışmak isteyen adaylarda muhasebeci personel alımı ilanına başvuru yapmaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği bildirildi:
  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Belediye bünyesinde mesleğini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
  • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
  • 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak (70 puan)
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, Bağlama Belediyesi resmi internet sitesinden www.baglama.bel.tr temin edecekleri başvuru formunu doldurarak istenen belgeler ile birlikte 06.07.2020 tarihinden 10.07.2020 Cuma tarihine kadar müracaatlarını yapabilecekleri belirtildi. Adayların başvuru belgelerini; elektronik ortamda, Belediyenin www.baglama.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bağlama Belediyesi NİĞDE adresine gönderebilecekleri açıklandı.
Editör: TE Bilisim