Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi olarak memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlar için, Resmi Gazete üzerinden kamu personeli alımı ilanları yayınlanmaya devam ediliyor. Son olarak belediye başkanlığı bünyesinde en az 5 bin TL maaşla istihdam edilecek memur alımı ilanı Erzurum'da Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan ilanda, bu memur alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 50 puan alan adayların başvuruda bulunabileceği bildirildi. Belediye tarafından yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belli oldu. Erzurum'da Şenkaya Belediye Başkanlığı memur alımı ilanı hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanları arasında, Erzurum'da Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere memur alımı yapılacağı açıklandı. Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre  KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla memur alınacağı duyuruldu. Belediye bünyesinde daimi olarak çalışacak personelin “Veteriner Hekim” kadrosunda görev yapacağı açıklandı.

Erzurum Şenkaya Belediyesi Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Erzurum Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • Lisans düzeyinde eğitim veren Veteriner Fakültelerinden mezun olmak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak (Asgari 50 Puan)
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Belediye Personel Alımı Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 • Belediyenin www.senkaya.bel.tr internet adresinden temin edilen Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı aslı
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte 20/07/2020’den 24/07/2020 günü mesai bitimine kadar Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğüne ahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.
Editör: TE Bilisim