Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Bekilli Belediye Başkanlığı tarafından memur alımı yapılacağı duyuruldu. En az önlisans ve lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği, memur alımı ilanında belediye bünyesinde daimi olarak hangi kadrolarda memur alımı yapılacağı da açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 65 puan alan adayların müracaat edebileceği Bekilli Belediyesi memur alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı bulunan ve kamuda memur alımı ilanı bekleyenleri yakından ilgilendiren ilanlar arasında Bekilli Belediye Başkanlığı kamu personeli alımı ilanı da yer adlı. Resmi Gazete’de Bekilli Belediyesi tarafından yayımlanan memur alımı ilanında, belediye bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere şu kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklandı:
 • Bilgisayar işletmeni
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
 • Tekniker
 • Zabıta

Bekilli Belediyesi Memur Alımı İlanı

Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımı ilanında, “Bekilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı. En az önlisans ve lisans eğitim düzeylerinden mezun olan adayların başvuruda bulunabileceği memur alımı ilanında ayrıca adaylarda 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 65 puan alma şartı arandığı da açıklandı.

Bekilli Belediyesi Memur Alımı Başvuru Genel Şartları

Bekilli Belediye Başkanlığı tarafından, Resmi Gazete’de ilan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerektiği açıklandı:
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Bekilli Belediyesi Memur Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo ölçümleri belediyede yapılacaktır.)
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların, elektronik ortamda, Belediyenin www.bekilli.bel.tr internet adresine, 14.07.2020 tarihinden 28.07.2020 SALI günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekleri açıklandı.
Editör: TE Bilisim