Kamu kurumlarında belediyelere bağlı olarak itfaiye eri kadrosunda çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren personel alımı ilanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından duyuruldu. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 60 puan almış adaylar arasından toplam 126 itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yayımladığı kamu personel alımı ilanında, itfaiye eri kadrosuna başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartlarına da yer verildi. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyenlerin, müracaat işlemlerini 20 ila 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecekleri bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 126 itfaiye eri alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 126 itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda KPSS 60 puan şartı arandığı belirtildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde daimi olarak itfaiye eri kadrosunda istihdam edilmek isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları ilan detaylarında yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçm olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri belediye başkanlığı tarafından yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
 • en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak
 • KPSS P93 puan türünden en az 60 almış olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 126 itfaiye eri alımı ilanına başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.
Editör: TE Bilisim