Kamuya ait yayınlanan ilanlar ile birlikte farklı kurum ve kuruluşlar kurum bünyesinde görev yapacak personel alacaklar. İlanlar için uygun şartları taşıyan adaylar belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak ilanlara başvuru yapabilecekler.

Nevşehir Belediyesi Memur ve Zabıta Alımı

Nevşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda belediye bünyesinde görev alacak personel alımı yapılacağı açıklandı. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde;
 • Tahsildar,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
 • Zabıta Memuru
 • Veznedar
 • Bilgisayar İşletmeni
 • Mutemet
 • Memur
Başvuru yapmak için adayların şu yöntemi izlemesi gerekmektedir;
 • Başvurular 30 Kasım ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak için zabıta kadrosu haricinde elektronik ortamdan başvuru yapılacaktır. Gerekli olan belgeler ile birlikte adayların Nevşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Zabıta kadrosu için adayların şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuru için gereken belgeler;
 • Nüfus cüzdanı aslı ya da kurum tarafından onaylanacak fotokopisi,
 • Mezun olunan okulu gösteren belge, diploma ya da e-devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,
 • Yabancı okullardan mezun olanlar için MEB ya da YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi,
 • ÖSYM üzerinden temin edilecek KPSS sonuç belgesi
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiği olmadığını gösterir belge,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya herhangi bir sağlık sorunu olmadığını gösteren belge,
 • Zabıta kadrosu için güncel sürücü belgesi,
 • Hangi kadroya başvuru yapıldığına dair dilekçe,
 • 3 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Nevşehir Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şartları

Alım yapılacak kadrolara dair özel şartlar ise şu şekilde;
 • Tahsildar; iktisadi ve idari fakültelerinden herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 • Veznedar; iktisadi ve idari fakültelerinden herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 • Bilgisayar işletmeni; iktisadi ve idari fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak, MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni; iktisadi ve idari fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olmak, MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,
 • Memur; herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 • Memur; herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
 • Zabıta memuru; herhangi bir lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Zabıta memuru; herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Zabıta memuru; lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.
Adayların başvuru yapabilmesi için şu özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle erkek adayların askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya herhangi bir fiziksel ya da akıl hastalığı olmaması,
 • Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaki ya da disiplin gerekçeleri ile ihraç edilmemiş olmak,
 • Son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından istifa etmemiş olmak,
 • İlan edilen kadrolar için mezuniyet alanına göre KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP93 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Kars Kafkas Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı

Kars Kafkas Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde çalışacak, en az lise mezunu personel alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre alım yapılacak kadrolar şu şekilde;
 • Hemşire; Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak, Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.
 • Ebe; ebelik lisans mezunu olmak, Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümü mezunu olmak
 • Eczacı; Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.
 • Röntgen Teknisyeni; Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Programı önlisans mezunu olmak.
 • Laborant; Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar veya Sağlık Laboratuvar önlisans mezunu olmak.
Adayların başvuru yapabilmesi için şu şartları taşımaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Erkek adayların başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu olmaması,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak,
 • Görevlendirme yapılacak pozisyon için belirlenmiş olan çalışma saatlerine uygun çalışmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Çeşitli KHK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılmamış olmak gerekmektedir.
 • Uygun şartları taşıyan adaylar Kars Kafkas Üniversitesi başvuru sistemi üzerinden başvurularını yapacaklardır. Şahsen ya da posta yolu ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu kapsamda adayların sisteme; güncel fotoğraflarını, 2018 ya da 2020 KPSS sonuç belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, diplomalarının önlü ve arkalı fotokopilerini, askerlik durum belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
Uygun adayların ilanı daha sonra yayınlanacaktır.
Editör: TE Bilisim