Muğla Bodrum Belediyesi tarafından belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 adet zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Adayların KPSS puanlarına göre başvuru yapabilecekleri ilan için son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 olarak belirlendi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Alımı Nasıl Başvurulur?

Adayların zabıta pozisyonuna başvuru yapmaları için şu adımları izlemeleri gerekmektedir;
 • Başvurular sadece şahsen yapılacak olup posta ya da benzeri yöntemler ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular için son tarih 16 Ekim 2020 olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuruların yapılacağı adres; Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı no: 1 Bodrum Muğla adresindeki Bodrum Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası’dır.
 • Eksik belge ya da hatalı belge ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler;
 • Belediyenin resmi internet sitesinden temin edilmiş başvuru formu ve formun doldurulmuş hali,
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik belgesinin aslı,
 • Mezun olunan okulu gösteren belge, diploma ya da yurtdışından mezun olmuş adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi,
 • 2018 KPSS’ye ait ÖSYM’den alınmış sonuç belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik ile başvuru tarihi itibariyle herhangi bir ilişiklerinin olmadığını gösterir belge,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ifade eden sağlık raporu,
 • Güncel sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ile ilgili adrese başvuru yapılacaktır.
 • Başvuru yapılacak pozisyon;
 • Zabıta Memuru, 25 adet; herhangi bir lisans mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 2018 KPSS’den KPSSP3 sınav türünden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Bodrum Belediyesi Zabıta Alımı Genel Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesi kapsamında ifade edilmiş Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • 657 sayılı kanun çerçevesinde görevini yapmaya herhangi bir fiziksel ya da zihinsel engel taşımamak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik görevinin yapılmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfta yapılmış olması,
 • 2018 KPSS’den KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ya da ahlaki gerekçeler ile uzaklaştırılmamak olmak,
 • 657 sayılı kanun kapsamında belirtilen görevini yapmak için gereken fiziksel şartları taşımak. Buna göre tartılma, ölçülme ve aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkekler için en az 1,67 metre boyunda olmak, kadınlar için en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla olan kısım ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla farkın olmaması gerekmektedir. Boy ve kilo tespitleri sözlü sınava gelecek adaylar için yapılacaktır.
 • Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 1983 sayılı kanun çerçevesinde en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Uygun görülen adaylara belediye tarafından sözlü sınav yapılacaktır. Sınavda adayların fiziksel yeterliliklerine bakılacağı gibi konuyu kavrama ifade etme, iletişim, temel mahalli idareler mevzuatı ile ilgili konulardaki yeterlilikleri ölçülecektir. Hem KPSS puanları hem de sözlü sınav puanlarının sonucuna göre asil adaylar belirlenecektir.
Editör: TE Bilisim