Bilindiği üzere basit usülde vergi mükellefi olanların vermiş oldukları beyannamelerden 8 bin TL indirim yapılması hakkı 01.01.2016 tarihinden itibaren verilmişti. Peki hangi mükellefler 8 bin TL tutarındaki indirimden uygulanır? Gerekli şartlar nelerdir? 8 bin TL vergiden muaf olmak için beyanname nasıl verilir.  Basit Usülde Vergi Mükellefi Olanlara 8 Bin TL İndirim Verilmesi Hakkında Mevzuat Basit usulde vergi mükellefi olanlara 8 Bin TL indirim yapılması hakkı 10 Şubat 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Kanun ile verilmişti. Söz konusu kanunla basit usül vergi mükelleflerine vergi muafiyet hakkı verilmiştir. Kanunla getirilen düzenleme ile birlikte basit usülde vergilendirme beyannamesi veren mükelleflerin 8 BİN TL'ye kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. Basit Usülde Vergi Mükellefleri 8 Bin TL Vergi İndirimi Ne Zaman başlıyor? 8000 TL vergi indirimi 2016 yılı vergilendirme döneminden itibaren başlayacak olup 2016 yılı beyannamesinden de indirim alınabilecektir. 2016 Dönemine Ait Basit Usül Beyanname Verme Son Tarihi Ne Zaman? 2016 vergilendirme dönemine ait basit usül vergi beyannamesi 2017/Şubat ayında verilecek. 2017 şubat ayında verilecek olan beyannamede 8 bin TL'ye kadar olan kısım vergiden muaf olacaktır. Basit Usülde 8 Bin TL Vergi Muafiyeti Hangi Kazançlar İçin Uygulanacak? Basit usül vergi mükelleflerine tanınacak indirim sadece ticari kazançlar için geçerli olacak. Kira geliri, menkul sermaye iradı v.s. gibi gelirler için indirim uygulanmayacak. 8000 TL İndiriminden Faydalanılmayan Dönem Hakkı Diğer Döneme Aktarılacak mı? Aktarım olmayacak. Her vergilendirme dönemi kendi içerisinde değerlendirilecek. Genç Girişimcilere Tanınan 75 Bin TL lik Kazanç İstisnasından Faydalananlar 8 Bin TL İndirimden Faydalanabilir mi? Hayır. Her iki muafiyetten birden faydalanma hakkı bulunmamakta. Hem genç girişimcilere tanınan kazanç istisnası hem de 8000 TL indirim hakkını taşıyan mükellefler hangisini tercih edeceğine kendisi karar verebilecek. Basit Usülden Gerçek Usüle Geçenler 8000 TL İndirimden Faydalanabilir mi? Takvim yılı içerisinde basit usülden gerçek usüle geçişi yapılan mükellefler 8000 TL tutarındaki vergi indiriminden faydalanamazlar.