HANGİ TARİHTEN SONRA YAPILAN KESİNTİLER BORÇTAN OTOMATİK DÜŞÜYOR?

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların (yani tarım bağkurluların) prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla kesinti yapılarak tahsil etmeye SGK yetkilidir. 

E-kesinti programının uygulanmaya başlanması ile bu kesintiler için yeni bir dönem başlamış oldu. E- kesinti programı ile kesinti sorumluları Kurumdan alacakları şifre ile yapmış oldukları kesintileri elektronik ortamda kuruma bildirir ve yaptıkları kesintilerin bedelini banka kanalıyla SGK’ya aktardıkları zaman sigortalıdan yapılan kesintiler sigortalının borcuna mahsup edilir.

BAĞKUR BORCU OLMAYANLARDAN KESİNTİ OLACAK MI?

E-Kesinti programıyla Bağkur borcu olmayanlar sitem tarafından tespit edilerek sattıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapılmayacaktır. Ayrıca Kuruma başvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış olanlardan, satılan  ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmayacaktır.

E- KESİNTİ UYGULAMASI BAĞKUR BORCU OLANLAR İÇİN NASIL UYGULANACAK?

E-Kesinti programıyla Bağkur borcu olanların borç miktarı tespit edilerek sattıkları ürün bedelleri üzerinden Bağkur borcunu geçmemek üzere %2 tevkifat kesintisi yapılacak ve Kesinti sorumlusu tevkifatçılar tarafından  SGK'dan alınacak şifre ile program üzerinden SGK'ya  bildirecek. Bildirilen tahakkuk ile kesinti sorumlusu tevkifatçının söz konusu kesinti yaptığı bedelleri bankaya ödediği takdirde kesinti yapılan Bağkur borçlusundan kesilen tevkifat kesintileri otomatik olarak borcundan düşecektir.

Özetle; Bağkur borçlusu olan ve ürün satanların  01.01.2014  tarihinden sonra sattıkları ürün bedelleri üzerinden yapılan kesintileri SGK'ya bildirmelerine gerek kalmamıştır. Fakat 01.01.2014 tarihinden önce yapılan kesintilerin Bağkur borcuna mahsup edilmesi için yapılan ksinti faturalarının SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir.

 
Editör: TE Bilisim