Bilindiği üzere 01.05.2008 tarihinden önce son ödeme vadesi geçmiş bağkur prim borcu 60 aydan fazla olanların 5510 Sayılı Kanunla prim borçları silinmiş,hizmetleri dondurulmuş ve en son prim ödemelerinin olduğu tarih itibariyle terk 19 kodu ile durdurulmuştu. 2015 yılında çıkarılan 6645 sayılı kanun ile de bağkur prim borcu 2015/04 ayı ve öncesinde 12 ay ya da daha fazla olanların prim borçları silinmiş, hizmetleri dondurulmuş ve terk 63 kodu ile en son ödemelerinin olduğu tarih itibariyle durdurulmuştu.

19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Alacak Yapılandırması Hakkındaki kanun ile de Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30.06.2016 tarihi ve öncesinde son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olanlar bu borçlarını yapılandırabilecek. Peki bağkurda durdurulan ya da dondurulan süreler bu kanun kapsamında yapılandırılıyor mu ya da ihya ediliyor mu? 

6736 Sayılı Yeni Torba Kanunla Bağkur İhya Borçlarına Yapılandırma

Yukarıdaki kanun gereği borçları silinmiş ve sigortalılıkları durdurulmuş Bağ-Kur’lu ya da hak sahipleri durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamını 5510 Sayılı Kanunun 80. Maddesine göre hesaplanacak prime esas kazanç üzerinden yeniden ihya ile ödeyebilecek ve hizmetten saydırabilecektir. İhya için hesaplanan borç tutarının tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Üç ay içerisinde ödenmemesi halinde durdurulan sigortalılık süreleri hizmetten sayılmaz, ihya borçları için talep geçersiz olur ve yeniden talep şartı aranır.

Dolayısıyla 6736 Sayılı Kanun kapsamında Bağkur ihya borçlarının yapılandırılabilmesi mümkün değil.

Durdurulan Süreler İçin İhya Hesabı

İhya ile ödenecek tutar talep tarihinde geçerli olan Bağ-Kur primleri üzerinden hesaplanır.

Durdurulan sigortalılık süreleri için ihya hesabı şu şekilde yapılacaktır:

Tarım Bağ-Kur’lular için ihya hesabı formülü:

İhya tutarı=durdurulan gün sayısı*Beyan Edilen Prime Esas Kazanç*%34,5*23/30

Tarım Bağ-Kur’lular 2016 yılı için asgari ücretin brüt tutarının 23 günlük kazancı üzerinden prim ödemekteler. Bu 23 güne her yıl bir gün eklenecek ve 2023 yılında 30 güne tamamlanacak.

Diğer Tüm Bağ-Kur’lular için ihya hesabı formülü

İhya tutarı=durdurulan gün sayısı*Beyan Edilen Prime Esas Kazanç*%34,5

Tarım Bağ-Kur’lu için örnek ihya hesabı

30.04.2015 tarihi itibariyle Bağ-Kur prim borcu bulunan Ahmet BEY’in Bağ-Kur’u 30.04.2010 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Ahmet BEY 09.03.2016 tarihinde durdurulan sigortalılık süresinin ihyası için Sosyal Güvenlik Kurumuna talepte bulunmuştur. Bu durumda Ahmet BEY’in ödeyeceği tutar:

İhya tutarı=durdurulan gün sayısı*Beyan Edilen Prime Esas Kazanç*%34,5*23/30

Formülünden yola çıkarak:

İhya tutarı=1800*54,90*%34,5*23/30

İhya tutarı=26.137,89 T.L.

Editör: TE Bilisim