Bilindiği üzere 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek 63 üncü madde ile Bağ-Kur borcu 30.04.2015 tarihi itibariyle on iki ay ve daha fazla olan sigortalıların borçları 23.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği silinmiş ve borçlu olunan dönemlere ait hizmetler de dondurulmuştu.

Aynı şekilde 5510 Sayılı Kanuna eklenen Ek/17 inci madde ile Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulmuştu.

Kanuna eklenen her iki geçici maddeye istinaden durdurulan Bağ-Kur sürelerini sigorta ve hak sahipleri dilerse talepte bulunarak ödeyebilmekte ve hizmetten saydırabilmektedirler. Hizmete ihtiyacı olmayanların bu süreleri ödeme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Bağ-Kur’da Durdurulan Süreler İçin Ödenecek Primin Hesabı Nasıl Yapılıyor?

Sigortalı ya da hak sahipleri müracaatları halinde güncel prime esas kazanç tutarları üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir. Hesaplama durdurulan sigortalılık süresi ile talep tarihinde geçerli Bağ-Kur primlerinin çarpılması şeklinde yapılmaktadır.

Örnek: Hakan BEY’in 01.05.2010 tarihi ile 30.04.2015 tarihi arasındaki Tarım Bağ-Kur hizmetleri Ek 63 ‘üncü madde gereği dondurulmuştur.

Hakan BEY 15.01.2016 tarihinde durdurulan bu süreleri ihya ederek hizmetten saydırmak istemiştir. 2016 yılı için en düşük tarım Bağ-Kur’u  prim tutarı ise 435,63 T.L. dir. Bu durumda Hakan BEY’in borçtan dolayı silinen 5 yılı yani 60 ayı 435,63 T.L. ile çarpılacak. Hakan BEY 26.137,00 T.L. tutarında ödeme yaptığında dondurulan sigortalılık sürelerine ait hizmetlerini satın almış olacaktır.

Durdurulan Bağ-Kur Sürelerinin Kısmi Borçlanılması Mümkün mü?

İlgili kanunlar gereği borçtan dolayı durdurulan Bağ-Kur hizmetlerinin ihya edilmesinde kısmi hizmet alımı söz konusu olmamaktadır. Yani yukarıdaki örnekte Hakan BEY’in durdurulan sigortalılık süresi 5 yılken Hakan BEY tamamını ödemek zorundadır. İhtiyacı olan kadar kısmını ödemek mümkün değildir.

İhya Talebinde Bulundum. Üç Ay İçerisinde Ödemezsem Ne Olur?

Bağ-Kur’da durdurulan sigortalılık sürelerini ihya için başvuran sigortalı ya da hak sahipleri kendilerine tebliğ edilen borcu üç ay içerisinde ödemezlerse yapılan işlem iptal edilmekte. Daha sonra durdurulan sigortalılık süresine ait borçları ödemek için yeniden talep şartı aranmakta.