Asgari geçim indirimi gelir vergisinden işçinin medeni durumuna ve ya çocuk sayısına göre yapılan indirimi ifade eder. İşveren tarafından işçiye ödenmesi gerekir. Asgari geçim indirimi hesaplaması her yıl takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden yapılmakta. 2018 brüt asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları da netleşecek. . İşte 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası asgari geçim indirimi oranları:

asgari geçim indirimi ne kadar 2018

 • MEDENİ DURUM
  AYLIK TUTAR
  Bekar
  152,21 TL
  Evli eşi çalışmayan
  182,66 TL
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
  205,49 TL
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
  228,32 TL
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
  258,76 TL
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu
  258,76 TL
  Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu
  258,76 TL
  Evli eşi çalışan
  152,21 TL
  Evli eşi çalışan 1 çocuklu
  175,04 TL
  Evli eşi çalışan 2 çocuklu
  197,88 TL
  Evli eşi çalışan 3 çocuklu
  228,32 TL
  Evli eşi çalışan 4 çocuklu
  243,54 TL
  Evli eşi çalışan 5 çocuklu
  258,76 TL
Asgari geçim indirimi nedir ? Bildiğiniz üzerine ücret karşılığı çalışan kişilerden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Çalışan kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre gelir vergisinde kaynakta yapılan indirime asgari geçim indirimi denilmektedir. Şöyle örnekleyecek olursak 2018 yılında brüt asgari ücretle çalışan bekar ve çocuksuz bir kişi için gelir vergisi kesintisi normalde 245 TL civarı iken kaynakta uygulanan 142,50 TL indirimle gelir vergisi kesintisi 102,00 TL civarında olmaktadır. İşveren için kaynakta yapılan bu indirimin maaşla birlikte çalışana ödenmesi zorunludur. Burada asgari geçim indirimini işveren mi öder devlet mi sorusunun cevabını da anlamış olmaktayız. İşveren adınıza tahakkuk eden gelir vergisinden kaynakta asgari geçim indirim tutarınız kadar indirim alıyor. asgari geçim indirimi kimlere ödenir ?
 • Ücretleri gerçek usülde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler,
 • Ücret karşılığı 4a SSK kapsamında çalışanlar,
 • Emekli olduktan sonra SGDP'ye tabi olarak çalışmaya devam edenler,
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
asgari geçim indirimi asgari ücrete dahil mi ? 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Ocak 2018 tarihi arası belirlenen 1.603,12 TL tutarındaki (tahmini) net asgari ücrete bekar ve çocuksuz çalışan için agi dahildir. Yani kısacası net asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için hesaplanan ve agi dahil ücrettir. asgari geçim indirimi alamayanlar ne yapmalı? İşveren asgari geçim indirimini ödemek zorundadır. Eğer ödemezse işvereni Gelir İdaresi Başkanlığına ya da Vergi Dairesi Müdürlüklerine şikayet etmeniz gerekiyor. Kurum tarafından asgari geçim indirim tutarlarını çalışanlarına ödemediği tespit edilen işverenler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.
Editör: TE Bilisim