İŞVERENİN 5746 SAYILI TEŞVİKTEN FAYDALANMA ŞARTLARI NELERDİR

1-5746 Sayılı Teşviğin Başlama Bitiş Tarihleri Ne zamandır?

[caption id="attachment_2003" align="alignleft" width="186"] 5746 SAYILI KANUNA GÖRE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞVERENLERE TEŞVİK İMKANI[/caption]

      5746 sayılı kanunla getirilen araştırma ve geliştirme (ar-ge) faaliyetlerinde bulunan işverenlere sigorta prim teşviki uygulaması 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 31.12.2023 tarihine kadar devam edecektir.

2-5746 Sayılı Teşvik Kapsamındaki  İşyerleri Hangileridir?

5746 Sayılı Teşvikten faydalanabilecek işyerleri şunlardır:

-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler,

-Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,

-ArGe ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,

-ArGe ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, sözkonusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,

-ArGe merkezleri,

-Teknoloji merkezi işletmeleri..

3-5746 Sayılı Teşvikten Faydalanamayan İşyerleri Hangileridir?

Aşağıdaki işyerleri bu teşvik kapsamında değildir:

-Resmi Nitelikteki İşyerleri,

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki hizmet ve yapım işleri,

-Özel bina inşaatlarında çalıştırılan sigortalılar..

4-5746 Sayılı Teşvikten Faydalanan Sigortalılar Hangileridir?

-ArGe faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin (ArGe personelinin) tamamı,

-ArGe personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla ArGe faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (destek personeli).

-Ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel.

5- 5746 Sayılı Teşvikten Faydalanamayan Sigortalılar Hangileridir?

- Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar,

- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi kesilen personel,

- Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan personel,

- Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşan destek personeli,

- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

-Emekli olup Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi çalışanlar,

-Belirtilen projelerde görev alan veya işletmelerde çalışan kamu personeli,

6-5746 Sayılı Teşvikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

- Türkiye genelinde, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması.

- Ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel için işyerinde fiilen çalışması,

-Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

-Ar-Ge Faaliyetinde bulunulduğuna ilişkin belgeninbağlı bulunan Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilerek başvurulması,

Sosyal Güvenlik Merkezinde  işyerinin 5746 Kanun türünü seçerek aylık prim hizmet belgesini (APHB) göndermesini sağlayacak tanımlama işleminin yapılması

-İşveren tarafından 5746 Kanun türü seçilerek aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmesi,

Gerekmektedir.

 

 

Editör: TE Bilisim