Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan personel alımı ilanında, en az lise mezunu adaylar arasından 300 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 300 personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan başvuru genel ve özel şartları da açıklandı. En az lise mezunu adaylar arasından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na itfaiye eri kadrosunda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında itfaiye eril olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken detayları ve başvuruda adaylarda aranan şartları haberimizde bulabilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 İtfaiye Eri Alımı Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
 • 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu başvuru genel ve özel şartlarını taşıyan adayların, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.
Editör: TE Bilisim