ANALIK SİGORTASI NEDİR, ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

Bu yazımızda analık sigortası nedir, analık sigortasından kimler faydalanabilir, kadınların analık sigortasından doğan hakları nelerdir gibi sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

Analık hali nedir?

5510 sayılı Kanunda; hizmet akdine tabi veya kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı kadının gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali olarak kabul edilmektedir.

Analık sigortasından kadınlar hangi haklar sağlanmaktadır?

SSK BAĞKUR ANALIK İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ

5510 Sayılı Kanunun 4/a  (SSK) ve 4/b (Bağkur) kapsamında sigortalı olan kadınlara analık sigortası kapsamında hem emzirme ödeneği ödenmekte hem de istirahat raporu aldıkları süre boyunca geçici işgöremezlik ödeneği ödenmektedir.

Emzirme ödeneği için hangi şartlar aranmaktadır?

SSK’lı ve ya Bağkur’lu olarak çalışan kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadın sigortalılar ile gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan tutar üzerinden emzirme yardımı ödenmektedir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, hizmet akdine tabi çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı çalışırken işten ayrılan ya da bağkuru terk eden kişilerin üç yüz gün içinde çocuklarının doğması halinde doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödeyen sigortalı kadına veya eşi analık sigortası hakkından yararlanacak olan sigortalı erkeğe de emzirme ödeneği verilmektedir.

Borcu olan bağkurluya emzirme yardımı ödenir mi?

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlar için  120 gün prim ödeme şartının yanı sıra genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Analık kapsamındaki iş göremezlik ödemesinden hangi kapsamda çalışan kadınlar faydalanabilmektedir?

-Hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak ssk kapsamında çalışanlar,

-Köy ve mahalle muhtarları,

-Vergi ve oda kayıtlarına göre bağkurlu olanlar

Analık hali kapsamında gerekli şartları sağlamaları halinde geçici işgöremezlik ödemesinden faydalanabilmektedirler.

Analık kapsamındaki iş göremezlik ödemesinden faydalanabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Hizmet akdiyle çalışan veya bağımsız çalışanlar kapsamındaki köy ve mahalle muhtarları, vergi ve oda kayıtlarına göre sigortalı olanlar ile tarım sigortalısı kadınlar; doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ve bağımsız çalışanlar için de ayrıca prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmektedirler.

Analık halinde geçici işgöremezlik ödemesi hangi süreler için ve kaç gün olarak yapılmaktadır?

Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde ise doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Analık halinde geçici işgöremezlik ödemesi nasıl hesaplanır?

Kadın sigortalının doğum yaptığı tarihten önceki son üç ay içindeki prime tabi brüt ücretler toplamının günlük ortalamasına göre hesaplanan günlük tutarının ayaktan istirahatlerde 2/3’ü, yatarak tedavilerde ise 1/2’si oranında geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Sağlık güvencesi olmayan kadınların doğumda analık sigortası kapsamında masrafları karşılanır mı?

Sağlık provizyon alamayan kadın sigortalının analık sebebiyle ayakta veya yatarak hekim tarafından yapılacak muayene, tetkik ve tahliller, tıbbi müdahale ve tedaviler, sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedavileri, 30 günlük prim ödenip ödenmediğine veya bağımsız çalışanlarda prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu