Almanya Çifte Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya çifte vatandaşlık başvurusu için, vatandaşlık almak isteyen kişinin ikamet yerinde bulunan Vatandaşlık Dairesine gidilerek talepte bulunulur. Vatandaşlık alma başvurusunda, gerekli belgeler teslim edilip, Almanca dil yeterliliği seviyesi kanıtlanarak, başvuru adımları gerçekleştirilir.

Almanya Çifte Vatandaşlık Olanağı Kimlere Sunulur?

Almaya çifte vatandaşlığı alabilen kişiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Kendi ülkesinde her hangi bir işte çalışan ve gelir belgesine sahip olan,
 • Uluslararası olarak tüm ülkelerin sınırları içerisinde yasal suç işlememiş olan,
 • İyi derecede Almanca konuşabilme, okuyabilme ve yazabilme yetisine sahip olan,
 • Almanya sınırları içerinde vatandaşlık alım şartlarına uygun süre zarfında ikamet etmiş olan kişiler, çifte vatandaşlık olanağından yararlanmak için başvuru yaparlar.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Almaya çifte vatandaşlık başvurusu için şartlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Almaya çifte vatandaşlık başvurusu için hem yaşanılan ülkenin hem de Almayanın anayasasına bağlı olma şartı aranır.
 • Çifte vatandaşlık alımı için Almanya’da 8 yıl süre ile yaşanmış olması şartı sağlanmalıdır.
 • Kişinin Almanya’nın kamu sistemi ve uygulama düzenleri hakkında fikir sahibi olması şartı aranır.
 • Kişinin maddi durumunun kendisini geçindirebilecek düzeyde olması şartı ile çifte vatandaşlık alınır.
 • Kişinin sicilinin temiz olması, hayatı boyunca her hangi bir suç işlememiş olası şartı sağlanmalıdır.
 • Kişinin maddi durumunun iyi olmasının kanıtlanabilmesi için para yardımı aldığı her hangi bir kurumun kayıtlı olmaması şartı aranır.
 • Başvuru yapacaklar 60 yaş ve üstündeyse, Almanya’da en az 12 yıl boyunca yaşamış olmaları şartı aranır.
 • Kişi, siyasi irtica konusunda çifte vatandaşlık için başvuru yapacak ise, Almanya’da 6 sene ve üzeri süre ile bulunmuş olma şartını karşılamalıdır.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvurusunda Talep Edilen Evraklar Nelerdir?

Almaya çifte vatandaşlık başvurusu belgeleri şu şekilde sıralanırlar:

 • Kişinin son üç ay içerinde almış olduğu maaş miktarını gösteren maaş belgesi ve fotokopisi,
 • Doğum belgesi evrağı,
 • Kişinin pasaportu ve pasaportuna ait olan sayfa bölümlerinin fotokopileri,
 • Kişinin evlilik cüzdanı ve cüzdana ait olan yazılı sayfaların fotokopileri,
 • Kişi boşanmış ise boşanmaya ilişkin mahkeme kararının aslı ve Almanca diline çevrilmiş örneği,
 • Kişinin Almanca dilini iyi seviyede bildiğini kanıtlayan okul diploması veya Almanca dil bilgisine ait sertifikalar,
 • Kişinin çocukları varsa, çocuklarının okuduğu okulların kayıt belgeleri ve diplomaları, karne belgeleri,
 • Tüm bu evraklara ek olarak kişinin Çifte vatandaşlık almak istediğini belirten yazılı dilekçe formu, başvuru sırasında iletilmesi talep edilen evraklardır.

Almanya Çifte Vatandaşlık İçin Neden Gelir Sahibi Olunmalıdır?

Almanya çifte vatandaşlık alımı için gelir sahibi olunması şartı koşulmasının sebebi, kişinin Almanya’da kendi masraflarını karşılayabilmesinin talep edilmesidir. Aynı zamanda, kişinin çifte vatandaşlık alıp, Almanya’ya giriş yapması halinde karar değişikliği ile geri dönüş yapması ihtimaline ilişkin, kendi masraflarını karşılayabilmesi şartının sağlanması gerekir.

Her hangi bir hastalık ve hayati bir karar sebebi ile ülkesine kesin geri dönüş yapmaya karar veren kişi, kendi maddi yeterliliği ile ülkesine dönüş sağlar. Bu şartlara bağlı olarak Almanya ve Türkiye ortak kararı ile gelir belgesi veya maaş belgesi, çifte vatandaşlık için talep edilir.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvuru Dilekçe Formu Nereden Alınır?

Almanya çifte vatandaşlık başvurusu dilekçe formu, vatandaşlığa başvuru yapacak olan kişinin ikamet ettiği yere bağlı konumda yer alan Vatandaşlık Dairesinden alınır. Kişi vatandaşlık dairesine giderek, Almanya çifte vatandaşlık talebinin yapılacağı dilekçe formunu, doldurup, imzalamalıdır. Almanya çifte vatandaşlığa geçmek isteyen kişinin aile bireyleri de aynı işlemi gerçekleştirecekse, her birey kendine ait dilekçe formunu doldurmak ile yükümlüdür. Doldurulan formlar, başvuruda iletilir.

Almanya Çifte Vatandaşlık Dilekçe Formunu Kimler Doldurmalıdır?

Almaya çifte vatandaşlık dilekçe formunu doldurması gereken kişiler hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Almayan çifte vatandaşlığa başvuru yapacak olan kişi başvuru dilekçe formunu doldurmalıdır.
 • Kişinin aile fertleri de çifte vatandaşlık için başvuru yapacak ise, eş ve çocuklar başvuru dilekçe formunu doldurmalıdır. Kişi, kişinin eşi ve çocukları birer adet dilekçe formu doldurma işlemi sağlarlar.
 • Kişinin 16 yaşından küçük olan çocukları için dilekçe formu, başvuru yapan kişi tarafından doldurulur.
 • Çocuklar 16 yaşından büyükse, dilekçe formu bizzat kendileri tarafından doldurulmalıdır.
 • Dilekçe formları ile başvuru sırasında aile fertlerinin tümü kuruma gitmeli, Almanca yeterliliğinin ölçüldüğü görüşmeye katılmalıdırlar.

Almanya Çifte Vatandaşlık Dil Yeterliliği Görüşmesi Nedir?

Almanya çifte vatandaşlık dil yeterliliği görüşmesi, başvuru sırasında geçilmesi gereken aşamalardan biridir. Almanya çifte vatandaşlığa başvuru yapanlar, ikamet ettikleri yere bağlı olan Vatandaşlık Dairesinde, dil yeterliliği görüşmesine katılırlar. Evraklarını ileten ve dilekçesini veren kişiler, Vatandaşlık Dairesince görevlendirilen kişi ile yapacakları görüşme sırasında,

Almanca konuşmak ile yükümlüdürler. Almanca yapılan görüşme sırasında, kişinin Almanca dilinin yeterliliği ölçülür. Yeterlilik için onay alanlar, çifte vatandaşlık hakkı tanınır.

Almanca Sertifikası Olmayan Almanya Çifte Vatandaşlığı Alabilir Mi?

Almanca dil sertifikasına sahip olmayanlar, Almanya çifte vatandaşlığı alırlar. Bu olanaktan yararlanılması için başvuru sırasında, Vatandaşlık Dairesinde tabi olunan ve aşamalı olarak yapılan dil mülakatının geçilmesi gerekir. Dil sertifikası ile başvuru yapamayanların, geçmek zorunda oldukları aşamalar şu şekilde sıralanırlar:

 • Vatandaşlık Dairesinin görevlendirmiş olduğu memur ile çifte vatandaşlık başvuru dilekçesi üzerinde yer alan sorulara ilişkin konuşma gerçekleştirilir.
 • Görevlinin sormuş olduğu ve dilekçe formunda yer alan sorulara, Almanca cevap verebilen kişiler, birinci mülakat aşamasını geçerler.
 • İkinci aşamada görevli memur tarafından güncel bir gazete yazısı kişiye verilip, okunması istenir. Kişi gazete yazısını Almanca dilinde okuyup, Türkçe çevirisini yaparak, metinden anladığını ifade eder.

Bu adımlar ile doğru ifade şekli sağlanır ve çeviri doğru yapılırsa ikinci aşama olumlu sonuçlandırılır. Görüşmeyi geçen kişiler, Almaya çifte vatandaşlık alımı için Almanca dili bilme sertifikasına sahip olmamalarına rağmen hak kazanırlar.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvurusu Kaç Kere Yapılabilir?

Almanya çifte vatandaşlık başvurusunun aynı dönem içerisinde 2 kere yapılabilme hakkı bulunur. Aynı sene içerisinde ikinciye çifte vatandaşlık için başvuru yapılması hakkı tanınır. Bu hak dil mülakatını geçememiş olan kişilere tanınır.

Başvuru aşamasında evrak teslimi ve dilekçe formu teslimi yapıp, Vatandaşlık Dairesi memuru ile yaptıkları dil mülakatından geçemeyenler, aynı dönem içerisinde ikinci başvurularını yapabilirler. Yapılan ikinci başvuru sırasında, Almanca dil öğrenim kursuna gidilmiş olması ve kursa ilişkin sertifikanın, evraklar arasına eklenerek, teslim edilmiş olması şartı aranır. Almanca yeterliliğini karşılamak için kurs gören ve kursu tamamlayanlar, kurs sertifikaları ile birlikte, çifte vatandaşlık için ikinci taleplerini sağlarlar.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvurusu Anayasaya Bağlılık Belgesi Nedir?

Almanya çifte vatandaşlık başvurusu anayasaya bağlılık belgesi, başvuru sırasında imzalanması gereken evraklar arasında yer alır. Anayasaya bağlılık belgesi, Vatandaşlık Dairesi tarafından başvuru sırasında, kişiye iletilir.

İletilen anayasa bağlılık belgesi, Türkiye ve Almanya anayasalarına bağlı olunduğunu ve anayasaların içerikleri, maddeleri hakkında bilgi sahibi olunduğunu ifade eder. Bu belge, başvuru yapan kişi tarafından bizzat, ıslak imza çeşidi kullanılarak, imzalanır.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvuru Talebi Aşamaları Nelerdir?

Almanya çifte vatandaşlık başvuru talebi yapacakların izlediği aşamalar şu şekilde sıralanırlar:

 • Başvuru talebi yapacak kişi, ikamet ettiği yere bağlı olan Vatandaşlık Dairesi kurum binasına gider.
 • Dairede yer alan görevli memurlar ile görüşülür.
 • Almanya çifte vatandaşlık için başvuru yapılacağı iletilir.
 • Gerekli evraklar olan nüfus cüzdanı, doğum belgesi, Almanca dil bilgisini gösteren diploma veya sertifika, aile ile vatandaşlık alınacak ise çocuklara ait diploma ve karne belgeleri, maaş belgesi gibi 3. Alt başlık altında değinilen tüm evraklar teslim edilir.
 • Talep üzerine iletilen, ‘’ Almanya çifte vatandaşlık başvuru dilekçesi formu’’ kişi tarafından doldurulup ve imzalanır.
 • Kişinin aile fertleri de çifte vatandaşlık alacaksa, başvuru dikeçle formu onlar tarafından da doldurulup, imzalanır.
 • Dilekçe teslimi sonrası, ilgili memur tarafından dil mülakatı gerçekleştirilir.

Bu adımların tamamlanması ile başvuru süreci sonlanır. Başvuru tamamlanıp, vatandaşlık verileceğine dair teminat belgesi alınarak, çifte vatandaşlık alımı için bekleme sürecine giriş yapılır.

Almanya Çifte Vatandaşlık Başvuru Sonucu Ne Zaman Açıklanır?

Almanya çifte vatandaşlık başvurusu yapıldıktan 12 hafta sonra, çifte vatandaşlık alımı hakkında sonuç belirlenir. 12 hafta boyunca teslim edilen evrakların inceleme süreci gerçekleşir. Sürecin tamamlanması ile kişiler, ikamet yerlerine bağlı olan Vatandaşlık Dairesi yoluyla, sonuçları öğrenirler. Çifte vatandaşlık alımı teminat belgesi sahiplerine, 12hafta sonra Almanya çifte vatandaşlık başvurusu onayı aldıklarının belirtilmesi ile çifte vatandaşlık alım süreci tamamlanır.

Almanya’dan Prim İadesi (Transferi) Türkiye’ye Nasıl Alınır?

Çalışmadan Emekli Olmak Mümkün, İşte Detayları !

Çalışan Annelere Doğum Yardımı Ne Kadardır?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu